Život

oblik materije koji ima sposobnost vađenja energije iz okoline za reprodukciju.


Citati

uredi(...)
Rudo: "Nemoj tako, ženska glavo. Dobar je život. Samo čovjek mora imati neke želje, neki cilj, razumiješ?" (U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce)
  • "baš ko iverje
otpadamo
od stabla života"
(Morija, nespina)
 • Albert Einstein
  • "Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu."
 • Alberto Moravia
  • "Stvarni život ne sačinjavaju naši planovi o sreći, nego baš ono što se protivi tim planovima i namjerama, ono što se slučajno dešava, što je potpuno nepredvidivo i što izaziva samo razočarenje i bol."
 • Aleksandar Hemon
  • "Možda je moj život bio kao jedna od onih djevica Marija koje se ukazuju u odjelu zamrznute hrane u supermarketu u Novom Meksiku, ili na nekom sličnom mjestu - vidljiv samo vjernicima, banalan svima drugima." (Knjiga mojih života)
  • "Kao i Ella, i ja sam se zatekao s viškom riječi čije je bogatstvo uvelike nadilazilo patetične okvire moje biografije. Trebao mi je narativni prostor u koji ću se proširiti; trebalo mi je više živótâ; i meni je trebao još jedan komplet roditelja i neko ko nisam ja, da umjesto mene ima metafizičke izljeve bijesa i baca se po podu. Iako sam svoje avatare kuhao u supi od svog promjenljivog sopstva, oni nisu bili ja - oni su radili ono što ja nisam htio ili mogao." (Ibid.)
 • Anatole France
  • "Eto, u životu je, na žalost, tako: trnje dobijaju živi, a ruže mrtvi."
 • Angelina Jolie
  • "Jedini način da imamo život je da mu se posvetimo kao ludi."
 • Anthony Robbins
  • "Promijenite svoje vrijednosti i promijenit ćete svoj život."
  • "Vjerujem da je život poput rijeke i da većina ljudi uskače u tu rijeku nikada zaista ne odlučivši gdje žele završiti. I tako za vrlo kratko vrijeme oni bivaju uhvaćeni u struji: struji događaja, struji strahova, struji izazova. Kada stignu do mjesta gdje se rijeka račva, oni ne odlučuju svjesno kamo žele poći ili koji im smjer odgovara. Oni jednostavno "idu kako ih voda nosi". Postaju dio gomile ljudi koju usmjeravaju događaji umjesto njihovih vlastitih vrijednosti. Zbog toga osjećaju da nemaju nadzor. Ostaju u tom nesvjesnom stanju sve dok ih jednog dana ne probudi zvuk razbješnjele vode. Tada otkrivaju da se nalaze dva metra od slapova Nijagare u čamcu bez vesla. U tom trenutku kažu: "Oh, k vragu!" Ali, tada je već kasno. Nalaze se pred padom. Ponekad je to emocionalan pad. Ponekad je pad tjelesan. Ponekad je riječ o financijskom padu. Velika je vjerojatnost da je ono što vas trenutno opterećuje u životu moglo biti izbjegnuto boljom odlukom uzvodno."
 • Anton Pavlovič Čehov
  • "I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati: „Ah, teško je živjeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće htjeti da umre.“
  • "Drugi dio života kod pametnog čovjeka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dijela života."
  • "Ne samo za dvije, tri stotine godina, nego i za milion godina, život će ostati kakav je i bio; on se ne mijenja, ostaje stalan, držeći se svojih vlastitih zakona, do kojih nama nije stalo, ili bar, kojih vi nikada nećete spoznati. Ptice selice, ždralovi na primjer, lete i lete, i ma kakve misli lutale, po njihovim glavama, visoke ili sitne, oni će sveđer letjeti, a neće znati zašto i kako. Oni lete i letjet će, ma kakvi se filozofi pojavili među nama; i neka filozofiraju kako ih je volja, samo neka lete..." (Tri sestre)
  • "Kad nema pravog života, čovjek živi od fatamorgane."
 • Bernard Shaw
  • "Doživjeti istinsku radost života znači pridonijeti onom cilju koji i sami smatramo veličanstvenim, biti snaga prirode umjesto grozničave, sebične, sitne duše."
  • "Život izjednačuje sve ljude: smrt otkriva istaknute."
  • "Život je plamen koji uvijek gori, ali se opet ponovo zapali svaki put kad se dijete rodi."
 • Blaise Pascal
  • "Onaj ko smisao svog života traži u duhovnom usavršavanju, ne može da bude nezadovoljan, jer je ono što on želi uvijek u njegovoj vlasti."
 • Branislav Nušić
  • "Na pozornici se prvo digne zavjesa pa se tada odigrava drama. U životu to drugačije biva: najprije se odigra drama pa se onda podigne zavjesa."
  • "Sufleri na pozornici često spašavaju situaciju, u životu je uvijek upropašćuju."
 • Buda
  • "Život nije ništa više od kapi rose koja drži ravnotežu na vrhu travke".
 • Carl Jung
  • "Život, tako-zvani je kratka epizoda između dvije velike misterije koje su u biti jedna."
 • Charles Bukowski
  • "Razlika između umjetnosti i života je u tome što je umjetnost podnošljivija."
  • "Što si manje vjerovao u život, to si manje mogao izgubiti."
  • "Bili smo kukavice, jer smo željeli da živimo"
 • Charles Simmons
  • "Život se sastoji od malih stvari. Vrlo rijetko pojavljuju se prilike u kojima odjednom možemo učiniti puno. Istinska veličina sastoji se u tome da budemo veliki u malim stvarima."
 • Ciceron
  • "Život bez prijateljstva je ništa."
  • "Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je!"
 • Demokrit
  • "Svijet je pozornica, a život dolazak na nju: dođeš, vidiš, odeš."
  • "Najbolje je za čovjeka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji."
 • Ellen Sturgis Hooper
  • "Zaspala sam i sanjala da je život ljepota, probudila sam se i vidjela da je život dužnost."
 • Enes Kišević
  • "Ne postoji hrvatska, srpska, židovska, bošnjačka ili bilo čija nacionalna smrt. Smrt je – smrt. Kao što je život – život. Moj život je u svakom čovjeku, prema tome i moja smrt je u svakom čovjeku. Sve što se svijetu događa i meni se događa. Jedini nacionalizam, koji po meni nije primitivizam, jest pripadnost ljudskoj dobroti i ljudskom srcu. Ako me pitate čiji sam pjesnik, odgovorit ću vam: ja sam pjesnik od takve narodnosti. "
 • Erica Jong
  • Brak nije lijek za usamljenost. Djeca odrastu i odu. Ljubavnici nisu lijek za sve. Seks nije konačno rješenje. Ako ste život pretvorili u dugu bolest, onda je smrt jedini lijek..." (Strah od letenja)
 • Frank Herbert
  • "A šta predstavlja jedan život, bez obzira koliko cijenjen, prema svim onim životima koje ce Džihad još oduzeti? Da li se pojedinacna bijeda može porediti sa agonijom mnoštva?" (Dina)
 • Franz Kafka
  • "Ljudi koje najviše razdiru strasti, najviše mogu i da uživaju u životnim slastima."
 • Friedrich von Schiller
  • "Ništa drugo, nego djelovanje prema određenom cilju jeste ono što čini život podnošljivim."
  • "Šta je život bez sjaja ljubavi?"
 • Goethe
  • "Beskoristan život je isto što i rana smrt."
  • "Dok živiš, budi živ."
  • "Samo nas nedaće života uče da cijenimo dobar život."
  • "Život je najljepši pronalazak prirode, a smrt njena vještina, da što bolje iskoristimo život."


 • Hannah Arendt
  • "Život bez govora i bez djelovanja [...] bukvalno je mrtav za svijet; prestao je biti život čovjeka jer se više ne proživljava među ljudima. / Sa riječju i djelom mi se umetamo u ljudski svijet, i to umetanje je poput drugog rođenja, u kojem mi potvrđujemo i preuzimamo na sebe golu činjenicu našeg izvornog fizičkog izgleda. To umetanje nije prisiljeno na nas nuždom [...] i nije podstaknuto korisnošću [...] Možda je stimulirano prisustvom drugih čijem se društvu želimo priključiti, ali nikada nije uslovljeno njima; njegov impuls proizilazi iz početka koji je došao na svijet kada smo rođeni i kojem odgovaramo počinjanjem nečeg novog na našu sopstvenu inicijativu." (Ljudsko stanje)
 • Hegel
  • "Život djece je smrt roditelja..Divljaci Sjeverne Amerike ubijaju svoje roditelje. Mi činimo isto.."
  • "Ko ne umije da stavi svoj život na kocku nije uistinu ljudsko biće."
 • Hermann Hesse
  • "I najnesretniji život ima svojih sunčanih časova i, pod pjeskom i kamenjem, svoje sitne cvjetiće sreće." (Stepski vuk)
  • "...mene zanimaju samo koraci koje sam u svom životu činio kako bih dospio sebi samome." (Demian)
  • "Moj život je bio tegoban, bio je pun lutanja i nesreća, vodio je u odricanje i poricanje, bio je zagorčan žuči čitavog čovječanstva." (Stepski vuk)
 • Ibn Haldun
  • "Znaj da razlika u obliku života ljudi zavisi od načina dobijanja sredstava za život."
 • Isus Krist
  • "Ako hoćeš ući u život vrši zapovijedi." (Matej 19,17)
neg smućeno jedno more,
neg plav jedan ku udugo
biju vali kako gore;
i sred ovijeh netom tmina
čo'ek se rodi, mrijet počina."
(Suze sina razmetnoga)
 • Ivo Andrić
  • "Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da ni svojom smrću ne mogu da nas obeshrabe."
  • "Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo."
  • "Zašto od svih stvorova samo čovjeku dano da može da zamrzi svoj život?"
  • "Životna snaga jednog čovjeka mjeri se, pored ostalog, i njegovom sposobnošću zaboravljanja."
  • "Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živjeti."
  • "Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas."
  • "Svi pravi životi su lijepi i teški."
 • James Griffin
  • "Ljudski život je drugačiji od života drugih životinja. Mi ljudska bića imamo koncepciju nas samih i naše prošlosti i budućnosti. Mi razmišljamo i ocijenjujemo. Mi stvaramo slike onoga što bi trebao biti dobar život - često, tačno je, samo u malim razmjerama, ali ponekad također u velikim razmjerama. I mi pokušavamo ostvariti te slike. To je ono što mi smatramo jedinstveno ljudskim iskustvom." (O ljudskim pravima)
 • Janez Drnovšek
  • "Svoju knjigu započinjem rečenicom Hoču živjeti. To znači da neću da me nosi tok života. Želim živjeti miran, usredotočen život, bez straha šta će mi se dogoditi. Svi ljudi se svjesno ili podsvjesno pribojavaju da će se dogoditi nešto što će im promijeniti njihovo naoko mirno i sigurno trajanje. Moja knjiga služi tome da čovjeka pripremi na promijene." (za "Gloriju")
 • Jean de La Bruyère
  • "Većina ljudi upotrijebi najbolji dio svog života zato, da drugi dio učini bijednim."
  • "Za čovjeka postoje samo tri događaja: roditi se, živjeti i umrijeti; on ne osjeća kad se rodi, pati što mora umrijeti i zaboravlja da živi."
 • Jean Richepin
  • "Kad bih bio i besmrtan, izmislio bih smrt - da se uvjerim u ljepotu života."
 • John Maxwell Coetzee
  • "Svemir oko nas ovdje puki je svemir, ni jadniji ni veličanstveniji od svemira iznad krovinjara i iznajmljenih zgradurina, hramova i javnih zdanja prijestolnice. Svemir je svemir, život je život, svuda isto." (Čekajući barbare)
  • "Njegova života priča nije nikad bila zanimljiva; uvijek bi se našao neko ko bi mu rekao šta slijedi; sad nije bilo nikoga, pa mu se najpametnijim činilo čekati." (Život i doba Michaela K.)
  • "Ti si dijete (...) Prespavao si cijeli svoj život. Vrijeme je da se probudiš. Šta misliš, zašto ti daju milostinju; tebi i djeci? Zato što vjeruju da si bezopasan, da nisi otvorio oči, da ne vidiš istinu koja te okružuje." (Ibid.)
  • "Želim živjeti ovdje (...) želim ovdje živjeti vječno, ovdje gdje su mi živjele majka i baka. Samo to. Kakva šteta što čovjek mora, da bi preživio u ovim vremenima, pristati živjeti poput zvijeri. Čovjek koji želi živjeti, ne može živjeti u kući rasvijetljenih prozora. Mora živjeti u rupi, i skrivati se danju. Čovjek mora živjeti tako da za njim ne ostane ni najmanji trag života." (Ibid.)
 • Jonathan Swift
  • "Svako želi dug život. Ali niko ne bi htio biti star."
 • Jorge Luis Borges
  • "U Rimu sam razgovarao sa filozofima koji su smatrali da produžavati ljudski život znači produžavati ljudsku agoniju i umnožavati broj njegovih umiranja." (Besmrtnik)
 • Jörg Zink
  • "Imaj svoj put jer je to put života. Na njega se tuži samo onaj ko ne razumije. Sve prihvati kako se dogodilo i ne zavaravaj samoga sebe. Iz priznavanja svoje vlastite sudbine raste pouzdanje tako potrebno čovjeku koji gleda unatrag."
  • "Život postaje snošljivijim među ljudima koji zahvaljuju jedni drugima."
skine koprenu sa svoga svetog lica.
Ali, vi ste taj život i vi ste ta koprena.
Ljepota je vječnost što se gleda u ogledalu.
Ali vi ste ta vječnost i vi ste to ogledalo."
  • "Život bez ljubavi je kao stablo bez cvijeta i plodova. Ljubav bez ljepote je kao cvijeće bez mirisa, a tek plodovi bez sjemenki… Život, ljubav i ljepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može mijenjati, niti odvajati." (Mirisni plodovi duše)
  • "Život bez pobune je kao godina bez proljeća. Pobuna bez istine je kao proljeće u suhoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni mijenjati." (Ibid.)
  • "Život bez slobode je kao tijelo bez duha. Sloboda bez misli je poput nakazna duha. Život, sloboda i misao jesu vječno Sveto trojstvo koje ne prolazi, niti iščezava." (Ibid.)
obavezaše i braniše svoje Termopile." (Termopili)
  • "Broda nema za te, niti jedne ceste.
I svoj život kojeg si ništio ovdje
uništio u cijelom si svijetu." (Grad)
 • Kur'an
  • "Ne smijete uništiti život, jer ga je Allah, dž.š. učinio neprikosnovenim." (17/35)
  • "Navedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može!" (Al-Kahf, 45.)
 • Leo Buscaglia
  • "Život je Božji dar vama. Način na koji ga živite, vaš je dar Bogu."
 • Leonardo da Vinci
  • "Kao što dobro iskorišten dan dariva ugodan san, tako i dobro proživljen život dariva smirenu smrt."
  • "Onaj ko ne cijeni život, nije ga ni zaslužio."
 • Lewis Grizzard
  • "Život je poput pseće zaprege: ako niste u prvom redu krajolik se nikada ne mijenja."
 • Ludwig Wittgenstein
  • "6.4311 Smrt nije događaj u životu. Smrt se ne doživljava. Ako se pod vječnošću ne misli beskonačno trajanje vremena, nego nevremenitost, tada vječno živi onaj koji živi u sadašnjosti. Naš život je isto tako beskrajan kao što je naše vidno polje bezgranično.
6.4312 Vremenska besmrtnost čovjekove duše, to jest dakle njen vječni dalji život i poslije smrti, ne samo što nije ni na koji način zajamčen nego prije svega ta pretpostavka uopće ne pruža ono što se njome uvijek htjelo postići. Ta zar se rješava neka zagonetka time što živim vječno? Nije li taj vječni život isto tako zagonetan kao i sadašnji? Rješenje zagonetke života u prostoru i vremenu leži izvan prostora i vremena. (Nisu problemi prirodne nauke ono što treba riješiti.)" (Tractatus Logico-Philosophicus)
 • Madonna
  • "Bolje je živjeti jedan dan kao lav, nego sto kao ovca"
 • Mahatma Gandhi
  • "Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive."
  • "Moj život je nedjeljiva cjelina i sve moje djelatnosti požimaju se; i sve one imaju svoje porijeklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima."
  • "Život bez principa jest brod bez kormilara."
Život je ljepota - divi joj se
Život je san - učini ga stvarnim
Život je izazov - suoči se s njim
Život je zadatak - izvršavaj ga
Život je igra - igraj se
Život je dragocjen - njeguj ga
Život je bogatstvo - čuvaj ga
Život je ljubav - uživaj je
Život je tajna - pronikni je
Život je obećanje - ispuni ga
Život je tuga - nadiđi je
Život je himna - pjevaj je
Život je borba - prihvati je
Život je tragedija - uhvati se s njom u koštac
Život je avantura - usudi se
Život je sreća - zasluži je
Život je život - brani ga"
 • Maksim Gorki
  • "Kad je rad prisila, tada je život robija."
  • "Najljepši je užitak i najveća radost života osjećati da si ljudima potreban i drag."
  • "Treba tako živjeti kako bi mogao samog sebe poštovati."
  • "Život teče - ko ga ne stigne, ostaje sam."
 • Maria Montessori
  • "Istina je ljudskog života sigurna kao gravitacija: da bismo živjeli potpuno, moramo naučiti koristiti stvari i voljeti ljude.... ne voljeti stvari i koristiti ljude."
 • Marie Curie
  • "Ničega se u životu ne trebamo bojati. Samo trebamo razumjeti."
 • Mark Twain
  • "Ne idi uokolo govoreći kako ti svijet duguje život. Svijet ti ne duguje ništa. On je nastao prvi!"
 • Marko Aurelije
  • "Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao."
  • "Porazno je kad u životu pojedinca prije klone duh nego tijelo."
  • "Život je čovjekov onakav kakvim ga oblikuju njegove misli."
 • Marko Vešović
  • "Moj sa životom ugovor ističe." (Moj sa životom ugovor ističe)
 • Martin Luther King, Jr.
  • "Naši životi počinju završavati onoga dana kada prestanemo govoriti o stvarima koje su važne."
 • Mehmed Meša Selimović
  • "Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život." (Derviš i smrt)
  • "Život naroda je glad, krv, bijeda, mučno tavorenje na svojoj zemlji i glupo umiranje na tuđoj." (Tvrđava)
  • "Do kraja života upoznavaću ljude, a nikada ih upoznati neću. Uvijek će me zbunjivati neobjašnjivošću postupaka." (Ibid.)
  • "Malo je šta mijenjao u životu, jednom izabranu stazu teško je napuštao. A zašto bi je i napuštao? Život nije promjena već trajanje. Promjene su nered i zato protiv života. Ni rđav put nije lako napustiti, a ako je dobar, zašto bi ga mijenjao?" (Magla i mjesečina)
 • Miroslav Škoro
  • "Postoje ljudi kojima je smisao života u tome da vode računa o tuđim životima." (za Večernji list)
 • Nedžad Ibrišimović
  • "(...) sav je život opsjena i u dubinu i u širinu i gore i dolje i tamo i ovamo i jedino što nije opsjena jeste muka i glad, tuga i jad, nemanje svake vrste, od svake ruke, samo je nemanje tvrdo i opipljivo, teško i tegobno, gvozdena nigdina zla, opipljivo krakato ništa ponad kojeg lahori život kao odraz negega mimo moga vidokruga i moći poimanja..." (Braća i veziri)
  • Asim (U telefon): "Živote u Zvorniku zavrnule plin, znaš i sam... Ne znaš ko su živote? Pa četnici! Otkad? Otkad ih ja tako zovem!... Što? Pa vole život... Volim život, ali nisam četnik!... Što im tepam?!... Ko im tepa, moj Zuhrete, kad ih ti budeš pobio onoliko koliko sam ih pobio ja, onda im i ti slobodno možeš početi tepati..." (Woland u Sarajevu)
 • Nizami
  • "Ti sam si tvoja sudbina, tvoja smrt i tvoj život. Posljedica dobra je dobro, a zla zlo. Tvoju tajnu eho od brda odaje, otkrivajući samo ono što si mu prije povjerio." (Medžnun i Lejla)
 • Novalis
  • "Među dobrim duševnim ljudima lako se podnosi teret života."
  • "Život ne treba da bude život koji nam se desio, nego roman koji smo sami stvorili."
 • Film Oldboy
  • Dae-su Oh: "Iako nisam bolji od zvijeri, zar nemam i ja, također, pravo na život?"
 • Orhan Pamuk
  • "Ali da život jeste jedna tijesna košulja, jasno biva tek onda kada se izađe iz tamnice mjesta i vremena. I kao što je bestjelesna duša istinski razlog sreće u svijetu mrtvih, tako bi najveća sreća među živima bilo tijelo koje nema dušu. Kakva je šteta što niko to ne može da shvati prije nego što umre." (Zovem se Crvena)
  • "Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje." (Ibid.)
  • "Šta je vrijeme? Nesreća! Šta je život? Vrijeme! Šta je nesreća? Život, jedan novi život!" (Novi život)
  • "Shvatih da je ovo kraj mog života. A ustvari ja sam želio da se vratim kući, da počnem novi život, da umrem, nikako i nikako ne." (Ibid.)
  • "Šta ja radim na ovom svijetu, pomislio je Ka. Kako su bijedne ove pahulje kad ih se pogleda ovako izdaleka; kako je jadan moj život. Čovjek živi, pa propada, pa nestane. Pomislio je kako jedan dio njega već ne postoji. Ali - jedan je postojao. Volio je samog sebe; putanju kojom, poput pahulje, pada njegov život, promatrao je s ljubavlju i tugom. Njegov je otac imao jednu kolonjsku vodicu koju je koristio nakon brijanja; tog se sjetio. I još se - u tome mirisu - sjetio hladnih nogu svoje majke koje su vukle papuče po kuhinji dok bi pripremala doručak, pa jedne četke za kosu, ružičastog slatkog sirupa koji su mu davali kad bi se noću probudio gušeći se od kašlja, kašike u svojim ustima, svih malih stvari od kojih se sastoji život, njihova savršena jedinstva, pahuljice..." (Snijeg)
  • "Nesreća me brani od života." (Ibid.)
 • Oriana Fallaci
  • "Život je smrtna kazna."
  • "Nočas sam saznala da jesi, da postojiš: kap života izbjegla ni iz čega." (Pismo nerođenu djetetu)
  • "Možda bih za sada morala šutjeti o svim gadostima i tugama, možda bih ti morala ispričati mnoštvo nevinosti i radosti. Ali, to bi bilo kao da te zavodim u bludnju. Bilo bi to kao da te želim navesti da vjeruješ kako je život mekani sag po kojemu možeš koračati boso, a ne cesta posuta kamenjem, dijete moje. Kamenjem o koje se spotičemo, preko kojeg padamo, o koje se ranjavamo. Kamenjem od kojeg se treba zaštititi željeznim cipelama. Čak ni to nije dovoljno, jer kad zaštitiš noge, uvijek će se naći neko ko će podignuti kamen i baciti ti ga u glavu." (Ibid.)
  • "Ali drugdje se rađa hiljade, stotine hiljada djece i majke buduće djece: život ne treba ni tebe ni mene. Ti si mrtav. Možda umirem i ja. Ali to nije važno. Jer život ne umire." (Ibid.)
 • Oscar Wilde
  • "Pravi život nekog čovjeka je često život kojim on ne živi."
  • "Život bi se mogao sažeti u pola sata predivnih trenutaka."
  • "Život nikad nije pošten, ali budući da nas je većina nepoštenih - to nam odgovara."
  • "Život je previše važna stvar da bi se o njemu ikad govorilo ozbiljno."
 • Patrick Süskind
  • "Od početka bijaše čudovište. Odlučio se za život iz čista prkosa, it čiste zle namjere. Nije se, dakako, odlučio poput odrasla čovjeka, koji se više-manje koristi razumom i iskustvom, da bi odabrao jednu od nekoliko različitih mogućnosti. Ne, odlučio se poput biljke, poput odbačena zrna graha, koje odlučuje hoće li proklijati ili će za njega biti bolje da se toga okani." (Parfem: Historija jednog ubice)
 • Pitagora
  • "Život je nalik na Olimpijske igre: jedni trguju, drugi gledaju, treći se bore."
 • Pjotr Iljič Čajkovski
  • "Žalim prošlost, nadam se budućnosti, nezadovoljan sa sadošnjošću - to je moj život."
 • Plutarh
  • "Ljepota proživljena života je prava mjera, a ne dužina njegova trajanja."
Algren: "Reći ću vam kako je živio."
 • Rabindranath Tagore
  • "Spavao sam i sanjao da je život radost. Probudio sam se i otkrio da je život služenje. Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost."
 • Robert Frost
  • "Sve što sam o životu naučio može se svesti na tri riječi: život ide dalje."
Najmudriji odgovor na konačna pitanja.
Riječ koja ukazuje na otvorena vrata i široke horizonte. Ne vjerujem u to da je značenje ::života zagonetka koju treba razriješiti.
Život jeste. Ja jesam. Svašta može da se desi.
A ja vjerujem da svome životu mogu dati novo značenje.
Neizvijesnost je sreća u formi nesreće.
Da sam apsolutno siguran u sve, proveo bih život u patnji, bojeći se smrti. Ali, pošto je uvijek sve moguće, čuda su uvijek negdje u blizini i nikada neće prestati da se događaju.
Vjerujem da čovjekova sloboda može da se definiše jednom jedinom riječju koja, poput sićušnog
podupirača, omogućava vratima postojanja da ostanu otvorena.
Ta riječ je: Možda." (Možda da, možda ne)
 • Ronald Dworkin
  • "Bez dostojanstva naši su životi samo treptaji trajanja. Ali ako uspijemo živjeti dobar život, stvaramo nešto više. Potpisujemo se pod našu smrtnost. Činimo naše živote malenim dijamantima u kozmičkom pijesku." (Pravda za ježeve)
 • Ruth Benedict
  • "Problem u životu nije taj što nema nikakvih odgovora, nego taj što ih je previše."
 • Samuel Scheffler
  • "Mi želimo da živimo naše živote i da budemo uključeni u svijet oko nas. Kategoričke želje daju nam razloge da živimo, i one podupiru takvu uključenost. Ali kada smo uključeni, i kada smo tako uspješni u vođenju onog tipa života kojeg želimo, onda način na koji uspjevamo jeste gubeći sebe u upijajućim aktivnostima. Kada kategorička želja umre, a kako mora konačno ako imamo dovoljno konstantnosti karaktera da definišemo sebe kakvog želimo da održimo na prvom mjestu, onda ćemo ostati samo sa samima sobom, a mi sami smo smrtno dosadni. Pravi problem jeste da su razlozi za življenje, u određenom smislu, razlozi da se ne živi sa sobom." (Smrt i zagrobni život)
 • Film Sati
  • "Ne možeš pronaći mir izbjegavajući život."
  • "Dragi Lenarde, gledati životu u lice, uvijek, gledati životu u lice, i znati ga onakvog kakav je. Barem ga znati, voljeti ga, onakvog kakav je, a onda, odložiti ga. Lenarde, uvijek godine među nama, uvijek godine, uvijek ljubav, uvijek...sati..."
 • Seminod
  • "O sinko, svemu što postoji drži rok
Div gromovnik i njime ravna po volji.
U ljudi nema uma no za jedan dan
Ko stoka život provodimo ne znajuć
Skončanje kakvo svakom bog namjenjuje."
 • Seneka
  • "Cijeli život nije ništa drugo do li put u smrt."
 • Sokrat
  • "Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše. Drugim riječima, napredak naših duhovnih i moralnih moći: da svakim danom sve više prosvjećujemo svoj duh i svakim danom se osjećamo sve više slobodnim i boljim."
  • "Ne živi se da se jede već se jede da se živi."
 • Sören Kierkegaard
  • "Život se mora živjeti unaprijed, no može se razumjeti samo unatrag."
 • Sulejman Bugari
  • "Ako je more život, a valovi problemi i belaji koje on sobom nosi, nemojte bježati i kukati. Jednostavno, naučite surfati !!! Tako će vam svaki val, ma koliko velik bio, predstavljati samo novi izazov i priliku za usavršavanje".


 • Thomas Nagel
  • "Ako sub species aeternitatis ne postoji razlog da vjerujemo da išta ima smisla, onda ni to nema smisla, i mi možemo pristupiti našim apsurdnim životima sa ironijom umjesto heroizma ili očaja." (The Absurd, 1971.)
 • Thomas Stearns Eliot
  • "Ja izmjerih moj život kahvenim kašičicama." (Ljubavna pjesma J. Alfreda Prufrocka)
 • Toma Akvinski
  • "Ko je savršen u ljubavi, savršen je u duhovnom životu."
  • "Ali zajednički društveni život mnogih ljudi ne bi se mogao održati ako neko ne bi imao vlast da postiže dobro." (Suma teologije)
 • Vesna Parun
  • "Zapitah život, šta je u njemu prastaro. Neko davni odgovori mi: bol je prastara."
 • Victor Hugo
  • "Najveća sreća u životu je uvjerenost da smo voljeni – voljeni zbog toga kakvi jesmo ili još više, usprkos tome kakvi jesmo."
Kukavni glumac što na pozornici
Sat-dva se šepuri i razbacuje,
A potom ga više nema.
To je priča koju idiot priča,
Puna krika i bijesa,
A ne znači ništa."
(Macbeth)
  • "Naša zabava
Svršena je sada. Naši su igrači,
Kao što sam ti već rekao,
Duhovi bili, i iščezli su sad
U nevidljiv vazduh. K'o nesuštastveno
Tkivo te vizije, tako će i kule
Visoke, i divni dvorci i svečani
Hramovi, i sama lopta zemljina,
I sve na njoj, nestati k'o ova
Iščezla, nestvarna povorka, i neće
Za sobom nikakav ostaviti trag.
Mi smo građa od koje se prave
Snovi, i naš mali život nam je snom
Zaokružen." (Bura)
  • "A zašto ne i smrt radije nego
Mučenje cijelog života? Umrijeti,
To je od sebe samog prognan biti;
A Silvija je moje biće; ako
Prognan sam od nje, prognan sam od sebe -
Progonstvo smrtno! Šta je svjetlost za me
Ako ne vidim Silviju? I šta je
Života radost ako nje tu nema?
Sem to što ako i pomislim na nju
Sjenka me njenog savršenstva drži.
Ako u noći sa Silvijom nisam,
Muzike nema u pjesmi slavuja;
Ako li danju Silviju ne gledam,
Za moje oči tada nema dana.
Ona je moje biće; ja nestajem
Ako li nisam u svjetlosti njenoj,
Da me ozari, drži u životu.
Ja od presude bježim, ne od smrti.
Ako ostanem, čekam samo smrt;
Ali, ako bježim, bježim od života." (Dva plemića iz Verone)
 • Yann Martel
  • "Neki od nas odustaju od života, tek uz rezignirani uzdah. Drugi se malo bore, a onda izgube nadu. A treći – među njima i ja – nikad ne odustaju. Borimo se, borimo i borimo. Borimo se bez obzira na cijenu bitke, na pretrpljene gubitke, na nevjerojatnost uspjeha. Borimo se do kraja. Nije to pitanje hrabrosti. To je nešto u nama, nesposobnost odustajanja. Možda najobičnija glupa glad za životom?" (Pijev život)
 • Yoshida Kenko
  • "Dan života vrijedi više od brda zlata."
 • Zig Ziglar
  • "Prije nego što možete nešto očekivati od svog života, u njega morate najprije nešto uložiti."
  • "U životu možete dobiti sve što poželite ako dovoljnom broju ljudi pomognete da dobiju ono što oni žele."


Poslovice

uredi
 • Arapske poslovice
  • "Četiri se stvari ne mogu vratiti: izgovorena riječ, izbačena strijela, protekli život i propuštena prilika."
 • Indijske poslovice
  • "Na početku čovjekova života stoji neznanje, u zreloj dobi patnja, a u starosti žalost."
 • Latinske poslovice
  • "Nikome nije čitav život bez neprilike."
  • "Živi kako možeš, kad ne možeš onako kako hoćeš."

Također pogledajte

uredi