Ellen Sturgis Hooper

Ellen Sturgis Hooper (1816–1841), američka pjesnikinja

Portrait of Ellen Hooper 1890.jpg


  • "Zaspala sam i sanjala da je život ljepota, probudila sam se i vidjela da je život dužnost."