Citati

uredi • Albert Einstein
  • "Ne vjerujem u teološkog boga koji nagrađuje dobro a kažnjava zlo."
  • "Svako ko se ozbiljno bavi naučnim radom postaje uvjeren da postoji duh koji se očituje u zakonima Svemira – Duh daleko superiorniji od ljudskog."
 • Albert Camus
  • "Od pamtivjeka bič božji baca na koljena ohole i silne. Razmišljajte o tome i padnite na koljena." (Kuga)
  • "Bogu se obraćamo samo onda kada hoćemo da postignemo nešto nemoguće. Za nešto moguće dovoljni su nam i ljudi."
 • Alexander Solschenizyn
  • "Ateizam je osnovno zlo. Ljudi su zaboravili Boga i to je razlog problema u 20. vijeku."
 • Aurelije Augustin
  • "Bog je beskrajna sfera čije je središte svugdje, a periferija nigdje."
 • Baruch Spinoza
  • "Neznalica, sem toga što je na mnogo načina gonjen od vanjskih uzroka i što ne posjeduje nikad pravo zadovoljenje duše, živi uz to kao nesvjestan sebe, i Boga i stvari, i čim prestane da trpi, u isto vrijeme prestaje, također i da postoji. Naprotiv, mudrac, ukoliko se kao takav posmatra, jedva poznaje duševni nemir, nego, prema izvjesnoj vječnoj mudrosti, svjestan sebe, i Boga, i stvari, nikad ne prestaje da postoji, nego uvijek posjeduje istinito zadovoljenje duše."
 • Bertolt Brecht
  • "Strašno je to s njime. On hoće sasvim nevino dokazati Bogu najgrublje kiksove iz astronomije! Kako, Bog nije dovoljno pomno studirao astronomiju prije nego što je sastavio Sveto pismo? Dragi prijatelju!" (Život Galilejev)
 • Biblija
  • "Nemoj imati drugih bogova uz mene!" (Izlazak, 20:3)
 • Charles Baudelaire
  • "Bog je izmislio pijance da ružne žene ne ostaju same."
  • "Bog je jedino biće koje, da bi vladalo, ne mora čak ni da postoji."
Abou Fatma: "Bog vas je stavio na moj put. Ja nemam izbora.
Harry Faversham: "Mora da ste uradili nešto grozno da ga uvrijedite."
 • David Chalmers
  • "Poričem da je zamisliv nužno postojeći bog. Takav bog može biti zamisliv u smislu "ne očito nezamisliv", ali ni u kakvom jačem smislu. Ja zasigurno ne mogu stvoriti nikakvu jasnu i čistu koncepciju takvog boga (poput mnogih, bio sam sumnjičav prema ideji onog trenutka kada sam je prvi put čuo kao student), te dalje racionalno promišljanje otkriva sve vrste problema sa tom idejom. Jedna stvar koju racionalno promišljanje otkriva jeste zamislivost svijeta bez boga." (Materialism and Metaphysics of Modality)
 • Džemaludin Latić
  • "Bog nam je dao oči, no mi živimo u mraku." (predstavljanje knjige "Careve oči", Radio Bir, 15. 12. 2015.)
 • Eshil
  • "Bog voli pomoći onome koji teži da pomogne sam sebi."
 • Fjodor Dostojevski
  • "Ako nema Boga - sve je dozvoljeno." (Braća Karamazovi)
  • "Ja ne odričem Boga, već svijet koji je on stvorio, ne primam..." (Ibid.)
  • "Krasan je tvoj Bog ako ga je čovjek stvorio po svojoj slici i prilici." (Ibid.)
 • Hermann Hesse
  • "Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život u nama probudio."
  • "Bilo je pogrešno htjeti nove bogove, bilo je potpuno pogrešno htjeti ma šta dati svijetu! Nema nijedne, nijedne, nijedne dužnosti za probuđene ljude sem ove jedne: tražiti samoga sebe, postati čvrst u sebi samome, napipati svoj vlastiti put koji vodi unaprijed, kuda god bilo da vodi." (Demian)
  • "Sjediniti božansko i satansko, odjekivalo je u meni. Ovdje sam mogao ja da se nadovežem. To mi je bilo dobro poznato još iz razgovora sa Demianom iz posljednjeg doba našeg prijateljstva. Demian je tada bio rekao da mi doduše imamo Boga kojeg poštujemo, ali ovaj predstavlja samo hotimično rastavljenu polovinu svijeta (to je bio zvaničan, dopušten, 'svijetao svijet'). Ali bi trebalo poštovati cijeli svijet; dakle, trebalo bi ili imati jednog boga koji je i đavo, ili bi trebalo zavesti pored službe Bogu još i službu đavolu. A sad je dakle Abraksas bio bog koji u isti mah i bog i đavo." (Ibid.)
 • John Gardner
  • "Bog govori Abrahamu da ubije Isaka kao ispit vjere. Naredba [...] je ispravna ukoliko uzmemo u obzir vrijednost te vjere, iako pogrešna bez nje. Ali, s obzirom da On naređuje nešto što bi bez Njegove naredbe bilo loše, zašto Bog zaslužuje ovu vjeru? Šta bi mogla biti moralna vrijednost posjedovanja vjere u Boga koji naređuje, efektivno, da neko ima vjeru u Boga? Doista, šta bi mogla biti racionalnost toga? Zar nismo prisiljeni da se vratimo Kierkegaardovom manevru koji Abrahamovu čestitost čini zavisnom od iracionalnog skoka vjere? Zar se stoga sokratska dilema jednostano ne reafirmira u novom odijelu? / Ne baš. Mnogi moralni razlozi dijele sljedeću strukturu: biti prijatelj je razlog za djela prijateljstva, biti sudija je razlog za sudska djela, biti građanin je razlog za činjenje svojih građanskih dužnosti, itd. Može se učiniti da ovi razlozi nastaju sami iz sebe. Ali, naravno, to nije sasvim tačno. Oni pretpostavljaju da neko može imati razlog da bude nečiji prijatelj, ili da bude sudija, ili da bude građanin. Ali taj razlog može biti nešto sasvim skromno. Neko može imati razlog da se sprijatelji s nekim i samo u slučaju, na primjer, da uživa u njihovom društvu. Neko može imati razlog da bude sudija i samo u slučaju da bi to bio dobar karijerni potez. Neko može imati razlog da postane građanin i samo u slučaju da će mu to omogućiti da pobjegne od progona drugdje. To ne mora biti moralni razlog. Niti mora biti razlog da se izvrši, odvojeno, bilo koje od pojedinačnih djela koja kao prijatelj, ili sudija, ili građanin, neko mora potom da izvrši. Ta dalja djela učinjena su racionalnim, te čak u nekim slučajevima moralno obaveznim, činjenicom da je neko prijatelj, ili sudija, a ne zbog prvobitnog razloga kojeg je neko imao u postajanju prijateljem ili sudijom [...] Stoga, Božije naredbe nisu moralno izlišne za one koji imaju vjeru u Njega, a ipak skok vjere koji daje božijim naredbama njihovu konstitutivnu važnost u određivanju šta je ispravno za učiniti, ne mora biti nepodržan razlozima." (Law as Leap of Faith)
  • "Ukoliko Abraham izabere vjeru u Boga on ne nadilazi moralne razloge. On djeluje po moralnim razlozima, razlozima koje mu njegova vjera daje, vjera koju ima, bez sumnje, iz râzloga. Ukoliko razlozi za njegovu vjeru nisu pobijeđeni njegovim razlozima za ljubav prema sinu - a budući da su oba ex hypothesi nesrazmjerljiva odgovor je da oni ne mogu biti nepobijeđeni - onda je on moralno ispravan u ubijanju Isaka u svjetlu činjenice da mu je Bog to naredio, a Bog je to naredio u svjetlu činjenice da, za Abrahama kao vjernog subjekta Boga, to je moralno ispravno. Naravno, ukoliko ispit odvede Abrahama, u suprotnom, ka napušanju njegove vjere, onda je on u krivu u ubijanju Isaka: šta god drugo da može učiniti, po argumentu koji je upravo skiciran, vjera ne može ponuditi svoje opravdanje nevjerniku." (Ibid.)
 • Jorge Luis Borges
  • "Kao neki bog koji je stvario kosmos da bi zatim stvorio haos." (Besmrtnik)
  • "Možda bismo mogli reći da je Aurelijano razgovarao s bogom, koji se tako neznatno bavio vjerskim razlikama da je pobrkao Aurelijana s Jovanom. To bi moglo insinuirati zbrku u božanskoj svijesti. Tačnije rečeno, Aurelijano je u raju shvatio da su on i Jovan (pravovjerni i heretik, onaj koji je mrzio i omrznuti, tužilac i optuženi) u božijoj svijesti bili jedna ličnost." (Teolozi)
  • "Zatvaram oči i vidim jato ptica. Vizija traje jednu sekundu, možda i manje; ne znam koliko sam ptica vidio. Da li je njihov broj bio određen ili neodređen? Taj problem obuhvata i problem postojanja Boga. Ako Bog postoji, broj je određen, jer Bog zna koliko sam ptica vidio. Ako Bog ne postoji, broj je neodređen, jer niko nije mogao da ih izbroji. U tom slučaju vidio sam, recimo, manje od deset, a više od jedne ptice, ali nisam vidio devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri ili dvije ptice. Vidio sam broj između deset i jedan, koji nije devet, osam, sedam, šest, pet i tako dalje. Taj cijeli broj je nezamisliv; dakle Bog postoji." (Argumentum orinthologicum)
 • Karl Mannheim
  • "Ni neki bog ne bi mogao da historijska uviđanja formuliše u smislu paradigme 2 x 2 = 4, jer ono što je moguće razumijeti može se formulisati samo u odnosu na postavljanja problema i pojmovne sisteme koji izviru iz historijske rijeke." (Ideologija i utopija)
 • Lao Tse
  • "Jedno jedino evo ti vrijedi više nego deset neka ti Bog pomogne."
 • Leonardo da Vinci
  • "Uvrijedio sam Boga i ljudski rod jer moj rad nije dosegao kvalitetu koju je trebao doseći."
 • Louis Pasteur
  • "Što vise proučavam prirodu, to više ostajem zapanjen i zadivljen pred djelima Stvoritelja. Ja se molim u toku svoga rada u laboratoriju."
 • Ludwig Andreas Feuerbach
  • "Božanstveno stvorenje nije ništa drugo do ljudsko stvorenje, ili, radije, čovjek koji je pročišćen, oslobođen svojih ograničenja kao pojedinca, učinjen objektivnim – to jeste, zamišljen i obožavan kao drugo, različito biće." (Suština kršćanstva)
 • Mahatma Gandhi
  • "Vjerujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi."
 • Majka Tereza
  • "Gdje je Bog? Kako ga možemo voljeti? Nije dovoljno da se kaže: "Moj Bože, ja te volim." Mi Boga volimo na ovome svijetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo. Naravno da ja šećer mogu pojesti sama, ali ga mogu i dati nekom drugom. Mogu ga dati odraslima, mogu ga dati djeci. Ako cijeli svoj život u toku cijelog dana samo dajemo, onda ćemo biti iznenađeni onoga lijepog dana kada ljudi budu sve međusobno dijelili i radovali se tome."
a bog je bunda kroz koju minusi ne prolaze.
Al šta ću kad volim cvokotati. U cvokotu je
ljudska istina ponajdublja." (Ateist)
  • "Bez boga, nekako lakše se pješači
kroz ovaj guravi život. Jedino, svaki čas osjetim
da su mi ruke prazne." (Kad je srpski snajperist mojoj prijateljici)
 • Martin Luther
  • "Božja ljubav ne pripada onima koji su je dostojni, već stvara one koji su dostojni Božje ljubavi."
  • "Kada bi se Bog razljutio i sa svijeta uklonio sve učenjake, ljudi bi se pretvorili u zvjeri i divlje životinje. Tada ne bi bilo ni razumnosti, ni duha, ni prava, već samo otimačine, krađe, ubojstava i štetočinstva."
 • Markus Gabriel
  • "[O]čito je da Bog postoji; ključno pitanje se tiče u kojem polju smisla postoji, kako se 'Bog' pojavljuje. I ne postoji dobar razlog za tumačenje velikih religijskih pred-modernih tekstova kao privrženih postojanju Boga u ili van univerzuma, u ili van prirode, jer relevantni izrazi 'univerzum' ili 'priroda' dobili su svoje trenutno značenje tek u savremenosti." (Zašto svijet ne postoji)
 • Michael Faraday
  • "Naša nauka, otkrivajući nam čuda prirode, treba nas nadahnuti divljenjem prema Onome ko ih je načinio."
 • Muhamed
  • "Ko krene na put u namjeri da traži nauku, on je na Božjem putu."
  • "Ko se bude trudio da bude strpljiv i Bog će mu u tome pomoći. Nije nikom dato neko dobro kao što je to strpljivost."
 • Muhammad Ali
  • "Mi imamo samo jedan život koji će uskoro završiti. Ono što smo uradili radi Boga će jedino ostati."
 • Nikola Tesla
  • "Dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini postajemo skladni s ovom velikom moći."
 • Orhan Pamuk
  • "Ponekad, sred pospanih snatrenja i nesretnih uspomena, osjetimo da je Bog na trenutak na nas obratio pažnju pa mu se pomolimo s nadom nekoga ko uspije sultanu da tutne molbu u ruku." (Zovem se Crvena)
  • "Nijedan se musliman ne bi toliko kidao zato što je zgriješto nesvjesno(...) Dobar musliman zna da je Bog pravedan i razuman i da u obzir uzima namjeru svog sluge. Samo neznalice ptičjeg mozga vjeruju da će završiti u paklu zato što su nesvjesno jeli svinjetinu. Pravi musliman zna da strah od pakla ne služi tome da ga zaplaši, već da zaplaši druge(...) ako čovjek nema zle namjere, u paklu neće završiti." (Ibid.)
  • "Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje." (Ibid.)
 • Ovidije
  • "Bog je čovjeku podario uspravan položaj kako bi mogao promatrati nebo i podizati pogled prema zvijezdama."
 • Paulo Coelho
  • "Rijetko kad zapazamo da nas neobičnost okružuje. Čuda se događaju oko nas, Božji znaci nam pokazuju put, anđeli nas preklinju da ih saslušamo - međutim, mi se oglušujemo o sve to, jer smo naučili da postoje obrasci i pravila pomoću kojih se stiže do Boga. Ne shvatamo da je on tamo gdje ga puštaju da uđe." (Na obalu rijeke Piedre sjela sam i plakala)
 • Pearl S. Buck
  • "Ova knjiga je posvećena, s istinskom smjernošću, svim onim bespomoćnim ljudskim stvorenjima koja su ljudi, nekom slučajnošću, za trenutak ili vječnost pretvorili u božanstva. Malo ih je koji su zaista bili veliki da bi mogli da podnesu tu božanstvenost. Većina od njih nije mogla. Nije važno da li su mogli da je podnesu, zbog toga što nisu sami bili važni za one koji su ih izabrali da ih obožavaju. Oni su pretvoreni u simbole, a kad su silom primili na sebe to nezemaljsko lice, putem najveće sile na svijetu - želje ljudi da imaju Boga - bili su pogubljeni. Nikada ni jedan čovjek neće upoznati nekoga od tih ljudi onakvog kakav je trebalo da bude. Kao što niko ne poznaje ljudsko stvorenje Dalaj Lamu na Tibetu, jučer nemoćnog straca, a danas dijete. On nikad neće biti ono što je mogao da bude kao čovjek, kao suprug, otac, građanin. Oduzet mu je život običnog čovjeka među običnim ljudima, a taj gubitak je nenadoknadiv za njega, kao i za sve druge bogove." (Drugi bogovi)
 • Petar Lazić
  • "I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu. Kako onda da vjerujem u njega?!"
 • Plutarh
  • "Čovjek, vidjevši da neko sakuplja milostinju za bogove reče: Neću da čujem za bogove koji prose!"
 • Ralph Waldo Emerson
  • "Mudar čovjek u oluji Bogu se moli, ne za izbavljenje iz opasnosti već za izbavljenje od straha. Oluja iznutra je ta koja ga ugrožava a ne oluja izvana."
 • Richard Dawkins
  • "Bog starog zavjeta vjerovatno je najneprijatniji lik u cijeloj književnosti: ljubomoran i ponosan na to; sitničav, nepravedan, zlopamtilo opsjednuto time da sve nadzire; osvetoljubiv, krvožedni etnički čistač; ženomrzac, homofob, rasista, čedomorac, genocidan, djecoubica, sijač zaraza, megalomanijakalan, sadomazohist, zlobni hiroviti nasilnik. Oni među nama koji su od malena vaspitavani tako da slijede njegove puteve, mogu postati neosetljivi na ta užasna djela. Naivčina, blagoslovljen pogledom na svijet iz pozicije nevinih, jasnije uočava." (Zabluda o Bogu)
 • Robert Boyle
  • "Pravi prirodnjak kad god pronikne u tajne tvorevine svojim saznanjem, neizbježno svuda u njima vidi prst Božiji."
 • Robin Williams
  • "Bog je čovjeku dao penis i mozak, ali ne i dovoljno krvi da bi oba istodobno funkcionirala."
 • Ronald Dworkin
  • "Ne tvrdim u ovoj knjizi [...] da ne postoji lični bog koji je stvorio nebesa i voli svoja stvorenja. Sve što tvrdim jeste da postojanje takvog boga ne može samo po sebi učiniti razliku po pitanju istine bilo kojih religijskih vrijednosti. Ako bog postoji, on možda ljude može slati u raj ili pakao. Ali ne može samo svojom voljom stvoriti ispravne odgovore na moralna pitanja ili ispuniti univerzum blaženstvom koji inače ne bi imao." (Religija bez Boga)
 • Sören Kierkegaard
  • "I san sluti da Bog nije Bog pobožnih, već Bog bezbožnih. I da se mora biti bezbožnikom da bi se postalo bogoizabranikom. A ova suprotnost i jest užas sna."
  • "Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu dva su krila istih vrata koja se otvaraju i zatvaraju samo zajedno."
 • Stjepan Radić
  • "Kada je čovjek na umoru, onda je blizu Bogu, a kada je u zatvoru, onda je blizu svome narodu."
 • Thomas Nagel
  • "Nije samo to da ja ne vjerujem u Boga i, prirodno, nadam se da sam u pravu u svom vjerovanju. Stvar je u tome da se nadam da nema Boga! Ne želim da ima Boga; ne želim svemir da bude takav." (Posljednja riječ)
 • Tori Amos
  • "Voz je protutnjao u tami. To je jedini način koji je Bog stvorio da zaljulja strukturu vremena."
 • Vaso Pelagić
  • "Dvije vrste ljudi znaju Boga: ljudi sa smirenim srcem, svejedno da li su pametni ili glupi, i ljudi doista razumni. Samo ljudi gordi, i osrednje pametni ne znaju Boga."
 • Victor Hugo
  • "Prvih dana Bog je stvorio ženu, a zbog njenog zadovoljstva ružu."
  • "Mojsije je, ne trepnuvši okom, napisao: "Bog drži u svojoj ruci srce kraljeva". To je nemoguće iz dva razloga: zato što Bog nema ruke i zato što kraljevi nemaju srca."
 • Vincent van Gogh
  • "Sve više vjerujem da ne treba preklinjati Gospoda zato što je svijet takav kakav je; radi se, prosto, o neuspjeloj skici."
 • Voltaire
  • "Kad Bog ne bi postojao trebalo bi ga izmisliti."
 • Werner Heisenberg
  • "Prvi gutljaj iz čaše zvane “prirodna nauka” napravi te ateistom – ali na dnu čaše čekat će te Bog".
 • Wes Morriston
  • "Čak i ako sam u pravu u razmišljanju da ne moramo utemeljiti moralne vrijednosti u Bogu, možda se još može postaviti pitanje da li trebamo Boga da bi objasnili moralne dužosti. Moralne dužnosti (može se reći) moraju biti konstituisane naredbama da bi imale imperativnu snagu, te savršeno dobar Bog je jedini prikladan izvor takvih naredbi. Međutim, čini mi se da neteista koji prihvata moralni realizam nije bez odgovora u ovom trenutku. Mogu postojati opcije, od kojih ću spomenuti samo dvije. / Prva je jednostavno da se porekne da dužnosti moraju biti konstituisane naredbama da bi imale imperativnu snagu. Postoji, na kraju, dosta normativnih zakona koji ne zahtijevaju zakonodavca. Ako, na primjer, znate da su dvije izjave međusobno nekonzistentne, a također znate da je jedna od njih tačna, onda ne treba da prihvatite drugu. Niko ne misli da nam je potrebna "božanstvena naredba" da bi objasnili ovo pravilo. Ne vidim razlog zašto treba biti drugačije za moralna pravila. Ako je ovo tačno, onda je otvoren put za neteistu da kaže da su osnovne moralne dužnosti temeljne moralne činjenice i (kao moralne vrijednosti) ne zahtijevaju dalje temelje ili osnove. / Ali pretpostavite da je poželjno nešto dalje. Evo još jedne opcije. To je varijanta teorije idealnog gledatelja. Čak i ateista može konzistentno identifikovati dužnosti sa naredbama koje bi izdalo savršeno biće. To možda ne bi odgovorilo na svako pitanje koje bi željeli rješiti; ali to bi sigurno učinilo dužnošću da se ne ubija, krade ili prakticira okrutnost." (God and the Ontological Nature of Morality)
To smo mi za bogove: ubijaju nas oni
Iz zabave." (Kralj Lir)

Poslovice

uredi
 • Bosanske poslovice
  • "Bog je prvo sebi bradu stvorio."
  • "Bog silu ne voli."
  • "Čovjek snuje, Bog određuje."
  • "Daće Bog raji gaće, samo ne zna kad će."
  • "Sila Boga ne moli."