Clive Barker

Clive Barker (Liverpool, 5. oktobar 1952 - ), engleski pisac. Poznatija djela: Utkani svijet i dr.

Clive Barker (2007)

  • "Ko može reći da je mrtav onaj čovjek čije nas riječi još ućutkuju i čija osjećanja ostavljaju traga u nama?" (Utkani svijet)


Wikipedia