Frank Herbert

američki pisac naučne-fantastike
Rođenje
1920.
Smrt
1986.
Frank Herbert (1978)
  • "Strah je ubica uma. Strah je mala smrt koja donosi potpuno brisanje. Spremno ću se suočiti sa strahom. Dopustiću mu do prođe preko mene i kroz mene. A kada bude minuo, upraviću svoje unutrašnje oko da osmotrim tragove koje je ostavio. Ali tamo kuda je strah prostrujao neće ostati ničega. Preostaću samo ja." (Dina)
  • "Oni koji trpe glad rado prepuštaju rat bogatima, kojima je on postao puki sport." (Mesija Dine)
  • "Često moram da mislim jedno, a govorim drugo. To nazivaju diplomatijom." (Mesija Dine)
  • "Između lišavanja čovjeka jednog sata njegovog života i lišavanja čovjeka cijelog života postoji razlika jedino u stepenu." (Mesija Dine)
  • "Suviše znanja nikad ne dopušta jednostavne odluke." (Djeca Dine)
  • "Čovjek posmatra one koji opstanu i uči od njih." (Djeca Dine)
  • "Prošlost se stalno mijenja - ali rijetki su oni koji to shvataju. " (Božanski car Dine)
  • "Vrlo je teško mlade ubijediti u bilo šta. Rađaju se kao sveznajući. " (Božanski car Dine)
  • "Nikada ne treba zamjerati na istini čak i kada boli." (Jeretici Dine)
  • "Čovjek lakše biva užasnut neprijateljem kome se divi." (Dina)
Wikipedia
Wikipedia


Djela Franka Herberta
Božanski car Dine | Dina | Djeca Dine | Jeretici Dine | Mesija Dine