Pravila sociološke metode

Pravila sociološke metode (Les règles de la méthode sociologique; 1895.), djelo francuskog sociologa Emila Dirkema.


  • "Život (...) on je jedan i prema tome se može nalaziti samo u živoj supstanci u njenoj cjelokupnosti. On je u cjelini a ne u dijelovima." (Predgovor drugom izdanju)


  • "Dakle, grupa je sastavljena drugačije nego pojedinac i stvari koje djeluju na nju druge su prirode. Predstave koje ne izražavaju ni isti subjekti ni iste predmete ne mogu zavisiti od istih uzroka. Da bi se razumio način na koji društvo sebi zamišlja samo sebe i svijet koji ga okružuje, treba razmatrati prirodu društva a ne prirodu pojedinca. Simboli u kojima ono misli o sebi mijenjaju se prema onom šta je ono." (Predgovor drugom izdanju)


  • "...ustanovom se mogu nazvati sva vjerovanja i svi načini ponašanja koje ustanovljava zajednica; onda se sociologija može definisati kao nauka o ustanovama, o njihovom nastanku i o njihovom funkcionisanju." (Predgovor drugom izdanju)


  • "Ova nauka se u stvari mogla roditi tek onog dana kad se naslutilo da društvene pojave, iako nisu materijalne, time nisu izgubile svojstvo relanih stvari koje dopuštaju proučavanje (...) vidjet će se dalje u ovom radu da ostaju još mnogobrojni zaostaci antopocentričnog postulata (...). Nema dakle ničeg hitnijeg od nastojanja da se nauka definitivno oslobodi nje (njega), i to je glavni cilj naših napora." (Predgovor drugom izdanju)
Wikipedia
Wikipedia