Mestrius Plutarchus
Plutarh, grčki historičar i filozof
Rođenje46
Chaironeia, Grčka
Smrt127
 • "Čovjek, vidjevši da neko sakuplja milostinju za bogove reče: Neću da čujem za bogove koji prose!"
 • "Događa se da oni koji čeznu za beskorisnim i traže samo ono što je suvišno obično ne postignu ni ono što im je potrebno."
 • "Kad je neki Perzijanac upitao Lisandra koji državni oblik najviše odobrava, on je odgovorio: Onaj u kojem se poštenima i nevaljalima sudi prema zaslugama."
 • "Kad su prijatelji nekoga Rimljanina prekoravali što je svoju lijepu, bogatu i čestitu suprugu zanemario, pokazao im je svoje nove sandale i rekao: - Zar i to nije novo i lijepo, ali niko ne zna kako me obje sandale tište!"
 • "Ljepota proživljena života je prava mjera, a ne dužina njegova trajanja."
 • "Meni nije potreban prijatelj koji se u svemu slaže i na sve klima glavom, jer to isto moja sjena može da uradi još mnogo bolje."
 • "Neko je kazao da sreća upravlja našim životom, a ne mudrost, a to znači da ljudsku sudbinu, kao što mudrac reče, ne vodi umna sposobnost nego puka slučajnost."
 • "Nije uvijek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan."
 • "Ono što je istinito u stvari i prema djelu, premda žalosno završava, ipak se ne može izmjeniti. S druge strane, laž koja obmanjuje, lakše popušta, pa se onda žalosno pretvara u radosno."
 • "Podnosimo pogreške svojih prijatelja, pa zašto onda ne bismo podnosili i pogreške vlastite djece."
 • "Uopšte je potrebno da djecu čuvamo od društva loših ljudi jer uvijek nešto od njihove zloće ostane u dječijem srcu."