Mahatma Gandhi

indijski politički i vjerski lider


Mohandas Karamchand Gandhi
Mahatma Gandi, indijski političar
Rođenje2. oktobar 1869.
Porbandar
Smrt30. januar 1948.
New Delhi
 • "Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni."
 • "Čak i najsitnija neistina truje čovjeka, isto kao što i samo jedna kap otrova truje cijelo more."
 • "Čovjek često postaje ono što o sebi misli. Ako budem stalno ponavljao kako neke stvari ne mogu napraviti, vjerojatno je da i neću moći. Suprotno tome, ako vjerujem da mogu, sigurno ću steći sposobnost da to i napravim."
 • "Čovjek je stvorio mašinu, ali mašina je zarobila čovjeka i čovjek radi, a ne živi više."
 • "Čovjeku praznoga želudca hrana je bog."
 • "Da bi se s vremena na vrijeme vidjelo univerzalno i svevremensko lice istine, čovjek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe."
 • "Duh demokratije ne može se nametnuti izvana. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda."
 • "Građanska neposlušnost je urođeno pravo svakog građanina. Ukoliko je se on odrekne, on prestaje biti čovjek."
 • "Humanost sljedbenika Satyagrahaje ne poznaje granice. On ne propušta ni jednu priliku da odvrati dobrotom i ne obazire se na to da li ga neko smatra kukavicom ili ne ... zbog toga je on pristojan prema svakome i i na taj način pridobija cijeli svijet za njegovu sopstvenu stvar."
 • "Istrajnost se sastoji u tome da mi sami sebi nešto zacrtamo sa ciljem da i druge dovedemo do toga da svojevoljno prihvate neše stanovište."
 • "Ja bih bez sumnje postao kršćanin kad bi kršćani bili kršćani sva dvadeset i četiri sata na dan."
 • "Ja mrzim privilegije i monopole. Sve ono što se ne može podijeliti sa narodnim masama ja kategorički odbijam."
 • "Ja odbijam silu, jer ono što se čini da ona učini dobrim ne traje dugo; nasuprot tome ono loše što ona učini ostaje zauvijek."
 • "Ja samog sebe držim za nesposobnog da mrzim bilo koje živo biće na zemlji. Na dugom putu discipline molitve prestao sam prije više od četrdeset godina da mrzim bilo koga. Ja znam da je to veliki zahtijev, ipak ga se pridržavam sa humanošću."
 • "Jedan Satyagrahi (sljedbenik nenasilnog ponašanja) oprostio se od straha. On se usuđuje pokloniti svome protivniku povjerenje. Čak i kada ga protivnik razočara dvadeset puta Satyagrahi je spreman da mu vjeruje i po dvadeset i prvi put."
 • "Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive."
 • "Jedno je u meni usadilo dubok korijen: ubjeđenje da je moral osnova svih stvari i da je istina substanca sve moralnosti. Istina je bila moj jedini cilj. Ona je svakodnevno dobijala na svom značaju, i moja predstava istine bivala je svakog dana sve šira."
 • "Jednom sam u Petoriji otišao kod engleskog frizera. On je odbio da me ošiša. Ja sam bio jako povrijeđen, odmah sam kupio makaze i odsjekao kosu sam sebi pred ogledalom. Šišanje sprijeda mi je više-manje uspijevalo, ali sam u potpunosti pokvario svoju frizuru pozada. Prijatelji na sudu tresli su se od smijeha: "Šta Vam je to sa kosom, Gandhi? Jesu li Vam miševi skakali po glavi?" "Ne, bijeli frizer se nije usudio da dotakne moju crnu kosu," odgovorio sam "pa sam stoga odlučio da se sam ošišam, pa kako god." Odgovor nije iznenadio moje prijatelje. Frizera se nije moglo kritizirati, jer je odbio da ošiša moju kosu. Bilo je za očekivati da će izgubiti svoje stalne mušterije, ukoliko bude pružao svoje usluge obojenima. Mi (Indijci) ne dozvoljavamo svojim frizerima da pruže svoje usluge svojoj "nedodirljivoj" braći. Ja sam račun za to morao platiti u Južnoj Africi i to ne jednom, nego vrlo često, a ubjeđenje da je to kazna za naše sopstvena grijehe spriječavalo me je da budem ljut."
 • "Kako možemo braniti jednu civilizaciju koja samo nosi to ime, a obožava u nama životinje i cijeni samo materijalno?"
 • "Kod onoga ko se koristi silom još uvijek postoji nada da će on jednoga dana pronaći put do nenasilja, kod kukavice ta nada ne postoji."
 • "Lakše je premostiti more između kontinenata, nego jaz između dvije individue ili dva naroda."
 • "Ljubav je najjača snaga koju sebi svijet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija."
 • "Ljubav nikad ništa ne zahtijeva, već samo daje. Ljubav samo pati, nikada se ne kaje i nikada se ne sveti."
 • "Ma koliko bila okorjela nečija ćud, rastopit će se na vatri ljubavi. Ako se pak ne promjeni, to znači da vatra nije bila dovoljna jaka."
 • "Mi trebamo postati promjena koju očekujemo da vidimo u svijetu"
 • "Moj život je nedjeljiva cjelina i sve moje djelatnosti požimaju se; i sve one imaju svoje porijeklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima."
 • "Moja vjera u nenasilje obavezuje me na krajnju determinaciju. Tu ne ostaje mnogo prostora za kukavičluk i slabost."
 • "Moramo pružati otpor ugnjetavanju, ali nipošto ne smijemo nanositi zlo ugnjetaču. Njega moramo pobijediti ljubavlju - otkazati mu poslušnost, makar po cijenu života."
 • "Najveća snaga kojom raspolaže čovječanstvo jest nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijega razornog oružja što ga je stvorio ljudski um."
 • "Naš svijet je već umoran od mržnje."
 • "Nenasilje je stavljeno na probu onog trena kada mu se neko suprotstavi silom."
 • "Nenasilje u svojoj dinamičnoj formi znači svjesnu patnju. Ono ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmjeriti se cijelom svojom dušom sa voljom tiranina."
 • "Neposlušnost je samo onda građanska kada je poštena, puna obzira, suzdržana i nikad pretjerana. U njenoj osnovi mora ležati jedan jako bitan princip, neposlušnost nikad ne smije biti neposlušnost iz hira, i prije svega iza nje ne smije stajati nečija loša volja ili mržnja."
 • "Ne poštovati jedno jedino živo biće znači ne poštovati Božiju snagu i time ne oštetiti samo ovo jedno biće, nego nanijeti štetu cijelom svijetu."
 • "Nijedna se zemlja nije nikad uzdigla a da nije bila pročišćena u ognju patnji."
 • "Oko za oko i cijeli svijet bi bio slijep. "
 • "Pametni roditelji dopuštaju svojoj djeci da ponekad i pogriješe. "
 • "Patriotizam je čovjekoljublje. Ja sam patriota zato što sam čovjek i što volim ljude."
 • "Pod pojmom demokratija ja podrazumijevam jednake šanse kako za najslabijeg, tako i za najjačeg."
 • "Postoji samo jedan put da se ostvari nezavisnost, a to je kroz nenasilje; ako umremo, mi ćemo i dalje živjeti, ako ubijemo nećemo više nikada živjeti."
 • "Pravilno vaspitanje sastoji se u tome da se iz svakog izvuče ono što je najbolje."
 • "Sila je oružje slabih; nenasilje je oružje jakih. "
 • "Sloboda nije vrijedna ako ne uključuje i slobodu da se griješi."
 • "Svijet počiva na liticama Satyae ili istine. Asatya, osim što znači neistina, znači i "nepostojanje"; a Satya ili istina znači "ono što jeste". Ako neistina ne postoji, onda ona nikada ne može ni pobijediti. A istina kao "ono što jeste" nikada ne može biti uništena. To je u najkraćem učenje Satyagrahaje."
 • "Što god učinio bit će beznačajno. No veoma je važno da to učiniš."
 • "Tamo gdje se mora birati između kukavičluka i nasilja, ja sam za nasilje."
 • "Ti i ja nismo drugo doli jedno biće. Ne mogu povrijediti tebe, a da time i sebe ne povrijedim."
 • "Ti moraš biti promjena koju želiš vidjeti u svijetu."
 • "Tri četvrtine svih nesvetosti i nesporazuma nestaće sa ovoga svijeta, kad se postavimo u položaj naših protivnika i shvatimo njihovo stanovište. Onda ćemo se ili odmah složiti sa njima ili ćemo o njima misliti sa više razumijevanja."
 • "U bogatstvu srce brže otvrdne nego jaje u ključaloj vodi."
 • "U glavi pijanog čovjeka vrti se tek poslije dvije ili tri čašice, a u glavi sujetnog čovjeka vrti se već poslije prvog laskanja."
 • "U istinu vjerujemo ako je izrekne siromah, a povjerovat ćemo i u laž ako je izrekne bogati nevaljalac."
 • "Umjetnost ratovanja je umjetnost uništavanja ljudi, a politika je umjetnost zavaravanja."
 • "Više volim mirno i hrabro umrijeti nego ubijati. Ali ko nema te hrabrosti, neka se radije vježba da ubija i da bude ubijen nego da sramno izbjegava opasnosti. Jer ko bježi, vrši nasilje svjesno; bježi zato što nema hrabrosti da ubijajući i sam bude ubijen."
 • "Vjerujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi."
 • "Živi kao da ćeš umrijeti sutra. Uči kao da ćeš živjeti vječno."
 • "Život bez principa je brod bez kormilara."


Drugi o njemu

uredi
 • Film Ludi za oružjem
  • Michael Moore: "Zašto ne koristiti Gandhijev način? On nije imao pušaka, i pobijedio je britansku imperiju."
John Nichols: "Nisam... upoznat sa time."