Citati

uredi
 • Ana Nikolić
  • "Ljepota žene ogleda se u njenim očima. Možeš da ideš kod kozmetičara, ovamo-tamo, ali ako nisi sretna i ispunjena emotivno... onda ne možeš ni da budeš lijepa i privlačna. Sve je to u glavi. Možeš da imaš, naprimjer, super frizuru i šminku, ali ako su ti oči tužne, sve pada u vodu." (za Blic)
 • Arthur Schopenhauer
  • "Ljepota je otvoreno preporučeno pismo koje za nas unaprijed pridobiva srca."
 • Demokrit
  • "Tjelesna ljepota je nešto životinjsko ako iza nje nema razuma."
 • Francis Bacon
  • "Najljepši dio ljepote je onaj, koji slika ne može izraziti."
  • "Nema iznimne ljepote koja nema nečeg neobočnog u proporciji."
 • Goethe
  • "Ljepota obuzdava svaku srdžbu."
  • "Sretan je onaj kome je majka priroda dala ljepotu, jer ga ona svugdje preporučuje i on nigdje nije stranac."
 • Ivo Andrić
  • "Vrijednost ljepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova u kojima nam se javlja. U tome je i njena oplemenjujuća snaga i njena najveća draž."
  • "Oko ljepote su uvijek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi."
 • Jan Fabre
  • "Ja sam sluga ljepote u stalnoj potrazi za najboljim medijem za ideje koje imam. Nadahnuće katkad nalazim u skulpturi, katkad u glumcu ili glumici, ili pak plesačici, a ponekad u insektima i vegetaciji, što ovisi o osnovnoj ideji projekta." (za "Nacional")
 • Jean Paul
  • "Čovjek nije nikad tako lijep kao kad moli za oproštenje ili kad sam oprašta."
 • John Maxwell Coetzee
  • "Zašto? Zato što ženina ljepota ne pripada samo njoj. Ljepota spada u obilje koje ona donosi na svijet. Dužna je da ga podijeli s drugima." (Sramota)
 • Jonathan Swift
  • "Malo ih je obdareno da blistaju ljepotom, ali svako može biti ugodan."
 • Kahlil Gibran
  • "Ljepota nije u licu; ljepota je svjetlost u srcu."
  • "Ljepota je život kad život
skine koprenu sa svoga svetog lica.
Ali, vi ste taj život i vi ste ta koprena.
Ljepota je vječnost što se gleda u ogledalu.
Ali vi ste ta vječnost i vi ste to ogledalo."
 • Konfučije
  • "Sve ima svoju ljepotu, no svako to ne vidi."
da se moja vizija izjednači s njom." (Toliko gledah ljepotu)
 • Oscar Wilde
  • "Ljepoti je kraj kada se pojavi intelektualni izraz. Intelekt ruši harmoniju lica. Onog časa kada neko počne da misli, sav se pretvara u nos."
 • Plutarh
  • "Ljepota proživljena života je prava mjera, a ne dužina njegova trajanja."
 • Ralph Waldo Emerson
  • "Ljepota bez dražesti je kao udica bez mamca."
  • "Ljepota je odlika tijela kako je vrlina odlika duše."
 • Sapfa
  • "Ko je lijep, utoliko je lijep jer ga promatramo; ali ko je lijep i dobar, uvijek će ostati lijep!"
 • Seneka
  • "Nakazno tijelo ne unakazuje duh, ali ljepota duše krasi tijelo."
 • Voltaire
  • "Idealna ljepota za žapca je - žaba."
  • "Od svih strasti ljubav je najjača, jer ona istovremeno napada glavu, srce i tijelo."

Poslovice

uredi
 • Arapske poslovice
  • "Ljepota lica nalazi se u ljepoti karaktera."
  • "Srce koje voli ne gleda na ljepotu."
 • Češke poslovice
  • "Jao ljepoti koja razuma nema."
  • "Ljepota - očima paša, a duši zatvor."
  • "Na lijepi cvijet i pčela leti."
 • Danske poslovice
  • "Ljepota s čednošću dvostruka je ljepota."
  • "Samo slijepac pita zašto volimo ono što je lijepo."
 • Italijanske poslovice
  • "Ljepota ima lijepo lišće ali gorke plodove."
  • "Žena bez časti nikada nije ni bila lijepa."
 • Kineske poslovice
  • "I lijepi cvjetovi lijepi su tek neko vrijeme."
  • "Ne zavodi čovjeka samo ljepota tijela, isto tako može ga zavesti i ljepota duha."
 • Njemačke poslovice
  • "Ko vjeruje ljepoti gradi na pijesku."
  • "Najljepši cvjetovi često nemaju mirisa."
  • "Rijedak je brak između ljepote i vjernosti."