Smrt i zagrobni život

Smrt i zagrobni život
Autor
Samuel Scheffler
spis etičke teorije
Originalni naziv
Death and the Afterlife
Datum izdavanja
2013."Mi želimo da živimo naše živote i da budemo uključeni u svijet oko nas. Kategoričke želje daju nam razloge da živimo, i one podupiru takvu uključenost. Ali kada smo uključeni, i kada smo tako uspješni u vođenju onog tipa života kojeg želimo, onda način na koji uspjevamo jeste gubeći sebe u upijajućim aktivnostima. Kada kategorička želja umre, a kako mora konačno ako imamo dovoljno konstantnosti karaktera da definišemo sebe kakvog želimo da održimo na prvom mjestu, onda ćemo ostati samo sa samima sobom, a mi sami smo smrtno dosadni. Pravi problem jeste da su razlozi za življenje, u određenom smislu, razlozi da se ne živi sa sobom."