Mesenska besjeda

Mesenska besjeda (oko 4. st. p.n.e.), djelo grčkog antičkog mislioca Alkidamanta.