Samuel Beckett (Semjuel Beket; 1906-1989.), irski dramaturg, novelist, pjesnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Poznatija djela: Očekujući Godota i dr.

Samuel Beckett na irskoj poštanskoj markici, 1994.

  • "...ali, šta je bog radio prije stvaranja svijeta?"


  • "Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine."


  • "Najveći posao čovjeka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovjek."


Wikipedia
Wikipedia