CitatiUredi

 • Aurelije Augustin
  • "Čuda se ne događaju u suprotnosti s prirodom, nego samo s onim što im podrazumijevamo pod prirodom."
 • Goethe
  • "Život je najljepši pronalazak prirode, a smrt njena vještina, da što bolje iskoristimo život."
 • Heraklit
  • "Priroda se voli okruživati tajnama."
 • Konfučije
  • "Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti."
 • Léon Duguit
  • "Čovjek je po prirodi socijalno biće i njegovi akti imaju vrijednost samo ako su socijalni akti; time hoće kazati: akti koji teže ka ostvarenju društvene sigurnosti, imaju veću vrijednost, što tome daju veći doprinos." (Rasprava o ustavnom pravu)
 • Ramo Kolar
  • "Čovjek zbilja, koliko god se uznosio, shvati da od prirode još uvijek i debelo zavisi. Valjda je toliko nastoji i uništiti, ne bi li nekako ost'o sam i jedini, misleći da će mu tako biti bolje. To bezbeli neće ići, pa će ona, to jest natura, do sudnjega dana biti dio njega."

PosloviceUredi

 
Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: