Rasprava o ustavnom pravu

Rasprava o ustavnom pravu
AutorLeon Duguit
Originalni nazivTraité de droit Constitutionnel
Datum izdanja1911.
  • "Čovjek je po prirodi socijalno biće i njegovi akti imaju vrijednost samo ako su socijalni akti; time hoće kazati: akti koji teže ka ostvarenju društvene sigurnosti, imaju veću vrijednost, što tome daju veći doprinos."


  • "Jedna sigurna stvar (jer je ona utvrđena posmatranjem) jest da ljudska aktivnost izgleda kao svjesna težnja prema određenom cilju. Voljna je aktivnost čovjeka snaga, koja svjesno teži jednom cilju."


  • "Voljni akt čovjeka ostaje uvijek akt svijesti, određen ciljem koji je izabran, neću kazati slobodno, več svijesno."


  • "Socijalni zakon, čiju smo egzistenciju priznali, ne može biti kauzalan zakon, jer se on odnosi na voljne i svijesne akte čovjeka. On ne može biti nego volja cilja, pravilo i norma, koja upravlja i ograničava svjesnu i voljnu aktivnost čovjeka, koja utvrđuje objekt i cilj njegove volje, koja njemu pojedine akte zabranjuje, a neke druge mu naređuje."


  • "Društvo i socijalna norma jesu nerazdružive činjenice."


  • "Objekt socijalne norme jest određivanje individualne aktivnosti, određivanje djelovanja, koje je čovjek obavezan vršiti ili ne vršiti."


  • "Tako se pravo tvori spontano u dušama ljudi."


  • "Država nije - kao što se htjelo predstaviti i kao što se neko vrijeme vjerovalo da je bila - sila koja zapovijeda, suvereno tijelo; ona je saradnja javnih službi organiziranih i kontrolisanih od onih koji vladaju."


  • "[Ustav čine] zakoni koji regulišu političku organizaciju zemlje, nezavisno od oblika u kojem su oni donijeti."


  • "Može se reći da postoji država svaki put kad u jednom datom društvu postoji politička diferencijacija, ma koliko rudimentarna ili razvijena i složena ona bila. Riječ država označava ili vladajuću ili političku vlast ili samo društvo gdje postoji ta diferencijacija između vladajućih i potčinjenih i gdje samim tim postoji politička vlast. Svuda gdje utvrdimo da u jednoj datoj zajednici postoji vlast zasnovana na prinudi, možemo reći, moramo reći da postoji država [...] U svakom ljudskom društvu, velikom ili malom po obliku, gdje postoji jedan čovjek ili grupa ljudi koja ima prinudnu vlast i ovu nameću drugima, treba reći da postoji politička vlast, država."