Žena

ženski odrasli čovjek

Citati

uredi • Alija Izetbegović
  • "Hrabrost bosanske žene, njena snaga i ponos, bile su jedan od odlučujućih činilaca u borbi Bosne i naroda za opstanak."
 • Alija Kapidžić
  • "Žene hvale muškarce kao osvajače, a ustvari su ubijeđene da im samo ustupaju određenu teritoriju." (Alkapizmi)
 • Anna Magnani
  • "Idealan muž je čovjek o kakvom sve žene sanjaju da ga imaju, u stvarnosti ga nema ni jedna."
 • Antoine de Rivarol
  • "Vojvoda može jednu ženu učiniti vojvotkinjom, ali pametan čovjek ne može je učiniti pametnom."
 • Anton Pavlovič Čehov
  • "Žena može postati prijatelj muškarcu samo ovim redom: prvo poznanica, zatim ljubavnica, pa tek onda prijatelj."
jer kuda iz tog mi života,
i kuda mogu odavle da bježim
kad van mi ne daju
svi: i roditelji i svijet i Bog žele
da živim u brak zatvorena.
Jer ja sam za to rođena, jer ja sam žena ([Ja imah 16 ljeta kad me mati uda...])
 • Bernard Shaw
  • "Muškarci priželjkuju sve ono što nemaju, a žene samo ono što imaju druge žene."
  • "Žene naviknute da misle su žene na koje se obično ne misli."
 • Buda
  • "Žena, sreća i vjetar kratko traju."
 • Burt Reynolds
  • "Svaka žena je bespomoćna dok joj se ne osuši lak na noktima."
 • Carlo Goldoni
  • "Žene se ne udešavaju toliko za muškarce koliko protiv žena."
 • Charles Dickens
  • "Muškarci gledaju žene da bi ih vidjeli, žene gledaju muškarce da bi bile viđene."
 • Charles Pinot Duclos
  • "Mi uzimamo žene zbog onoga što one nisu, a kasnije ih napuštamo zbog onoga što one jesu. Nisu, dakle, one krive što mi ne znamo šta hoćemo!"
 • Claudia Cardinale
  • "Kada se muškarac udvara ženi, onda on očekuje da će joj se dopasti. Kada se ženi dopadne muškarac, onda ona očekuje da joj se on udvara."
 • Dante Alighieri
  • "Žena ti kaže "Idi k vragu!". Ti odeš, a ona te i tamo dočeka."
 • Decim Junije Juvenal
  • "Nema drskijeg stvora od žene uhvaćene u preljubu, kad drskost i bijes iz prijestupa crpi."
 • Erica Jong
  • "Prava nevolja sa ženama jeste što one same stalno pokušavaju da se prilagode muškim teorijama o ženama."
  • "Kada žena izabere pisanje kao profesiju u većini slučajeva je to zato da bi sebi izborila mjesto u društvu u kome vladaju muškarci."
 • Francesco Totti
  • "S lijepim ženama je kao s nogometom. Veselimo se lijepom vikendu, a nakon toga smo beskrajno razočarani."
 • Francis Bacon
  • "Žene su ljubavnice za mlade muževe, prijateljice za zrele, a bolničarke za stare."
 • Friedrich Nietzsche
  • "Oprez pred svim duhovima koji leže u lancima! Na primjer pred pametnim ženama koje je njihova sudbina prognala u kakvu malu, učmalu sredinu i koje su tamo ostarjele. Doduše, one tamo leže na suncu prividno trome i napola slijepe: ali pri svakom koraku koji im je stran, pri svemu nepredvidljivom skoče kako bi ugrizle; osvećuju se svemu što je umaklo njihovoj kućici za pse." (Misli o moralnim predrasudama)
  • "Muškarčeva sreća je: želim.
Ženina sreća je: on želi." (Tako je govorio Zaratustra)
 • Gloria Steinem
  • "Emancipovana žena je žena koja i prije i poslije braka ima zanimanje."
 • Goethe
  • "Ko mrzi žene, zapravo je prema njima galantniji od onoga koji ih voli; onaj ih, naime, smatra nesavladivima, a ovaj se još nada da će s njima izići na kraj."
 • Henri Becque
  • "Sa ženama je kao i s fotografijama. Neka budala pobožno čuva negativ, od kojega pametni uzimaju kopije!"
  • "Najljepša uspomena koju žena sačuva o jednom ljubavniku, jest nevjera koju mu je počinila."
 • Honoré de Balzac
  • "Arhitekti svoje greške pokrivaju mermerom, ljekari zemljom, a žene dekolteom."
  • "Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam ništa. Čak ni naše vrline."
  • "Ko može upravljati jednom ženom, može upravljati i jednim narodom."
  • "Žena je muškarcu ono, što on iz nje učini."
  • "Žene misle kao kraljevi, da im sve dugujemo."
  • "Žene su uvijek iskrene čak i onda kad su licemjerne jer se povode za nekim prirodnim osjećajem."
  • "Život muškarca je slava, život žene - ljubav."
 • Isus Krist
  • "O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš." (Matej 15, 28)
 • Ivo Andrić
  • "Bore ulivaju svakom poštovanje, daju draž i toplinu licima skromnih staraca i dostojanstvo čelu mislioca, ali te iste bore na licu lijepe žene koja počinje stariti izgledaju kao zli pečati i ožiljci poraza, nešto nakazno, gotovo sramotno, jer te bore izazivaju kod onog ko ih gleda ista ona osjećanja sa kojima ih ta žena nosi."
  • "U svakoj ženi ima đavo kojeg treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu." (pripovjetka "Anikina vremena")
  • "Žene će vam uvijek naći neku grešku, osim ako niste teška baraba. Onda će vam tražiti dobre strane. Žene traže ono čega nema."
 • Jean-Jacques Rousseau
  • "Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav svijet."
 • Jerry Seinfeld
  • "Jedna od meni velikih zagonetki jest činjenica da žena na svoje noge može izliti vrući vosak, iščupati dlačice iz korijena i još uvijek se bojati pauka."
  • "Mojoj ženi je svejedno što radim bez nje toliko dugo dok se pri tome ne zabavljam."
 • Joseph Conrad
  • "Čudno je koliko su žene u raskoraku s istinom. One žive u nekom vlastitom svijetu i nikad nije postojalo ništa nalik njemu, a nikad i neće. Sveukupno je odviše prekrasan i kad bi ga neko uspostavio raspao bi se u djeliće prije zalaska sunca. Neka prokleta stvar uz koju mi muški spokojno živimo još od dana stvaranja podigla bi se i razvalila čitavu stvar."
 • Jovan Dučić
  • "Ako hoćete da vas žena voli, treba joj dati prilike da vas sto puta slaže, i da uvijek izgleda kao da to ne vidite."
  • "Žene su uglavnom sujetne na svoju ljepotu, mnogo više i nego na svoju dobrotu, a naročito mnogo više nego na svoju vrlinu."
  • "Žena vas najviše voli kad ima da ona prašta vama, a ne vi njoj."
  • "Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane bijeli anđeo ili sotona."
  • "Žena ne voli ljubav koju uviđa, nego koju nagađa."
  • "Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego cijelo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene."
  • "Žena uvijek mora da ima nekog koga će mučiti, bilo muža bilo ljubavnika."
  • "Ženska nježnost, ta čudna snaga koja, nevidljiva a svemoćna, živi u tim slabim stvorenjima, izbija iz njih u najrazličitijim oblicima, i stvara i rastvara živote i sudbine oko sebe."
  • "Žena vas najviše voli kad ima da ona prašta vama, a ne vi njoj."
  • "Žene imaju stalnu potrebu da budu voljene, i kad one same ne vole i zato se često predaju i ljudima koji su im inače fizički nemili."
  • "Mlada žena ima sve iskustvo starije žene, i svu radoznalost i ležernost djevojčice."
  • "Lijepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije, i one koja misli da to jeste."
  • "Žene su unijele više blagosti i uglađenosti među ljude, nego svi moralisti ovog svijeta."
  • "Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju ili sasvim da neutralizira, ili da veoma ublaži."
  • "Žena će oprostiti muškarcu i najteže poroke, ali žena ne prašta drugoj ženi ni njene najveće vrline."
  • "Žena dobro zna da je slaba samo kad voli."
 • Konfučije
  • "Najteže je imati posla sa ženama i malim ljudima. Ako im se približiš, prestaju biti čedni, ako ih držiš podalje od sebe, postaju kivni."
 • Ksenofont
  • "Čovjek se zaljubi gledajući ženu, a žena se najčešće zaljubi slušajući čovjeka."
 • Kur'an
  • "Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili - eto vam onih koje posjedujete." (An-Nisa, 3)
  • "Allah vam naređuje da od djece vaše - muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima. A ako bude više od dvije ženskih, njima - dvije trećine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna njoj - polovina." (An-Nisa', 11)
  • "I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte." (An-Nisa, 4)
  • "I navedite dva svjedoka, dva muškarca vaša, a ako nema dvojice muškaraca, onda jednog muškarca i dvije žene, koje prihvaćate kao svjedoke; ako jedna od njih dvije zaboravi, neka je druga podsjeti." (Al-Baqara, 282)
  • Kada neka od žena vaših blud počini, zatražite da to protiv njih četverica od vas posvjedoče, pa ako posvjedoče, držite ih u kućama sve dok ih smrt ne umori ili dok im Allah ne nađe izlaz neki." (An-Nisa, 15)
  • "Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što o­ni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o o­nome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A o­ne čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a o­nda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, o­nda im zulum ne činite! - Allah je, zaista, uzvišen i velik!" (An-Nisa, 34)
  • "Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore; njih čeka oprost i veliko obilje." (An-Nur, 26)
  • "O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao." (An-Nisa, 19)
  • "Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili - pa, Allah će, zaista, oprostiti i samilostan biti." (An-Nisa', 129)
  • "Žene vaše su njive vaše, i vi njivama vašim prilazite kako hoćete, a pripremite što i za duše svoje." (Al-Baqara, 223)
 • Kurt Tucholsky
  • "Kad bi žene vladale svjetskim poslovima, ukinule bi sva oružja - osim jezika."
 • Lord Byron
  • "U prvoj ljubavi žena voli ljubljenoga, a u drugima voli ljubav."
 • Ludwig Börne
  • "U žena je ljubav jednako često i kći i majka ljubomore."
 • Mario Adorf
  • "Uspješan muškarac je onaj koji zarađuje više nego što njegova žena može potrošiti. Uspješna žena je ona koja nađe takvog muškarca."
 • Mehmed Meša Selimović
  • "...ko bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu." (Magla i mjesečina)
  • "...žene su kao djeca, ne pitaj ih, ne izazivaj prkos, rasturiće se oblak sam od sebe ako se praviš da ne vidiš." (Ibid.)
  • "Kako joj drago, rekao bi njegov otac. Širok joj svijet, otvoren put. Ne goni je, ne pokazuje prstom na vrata, sigurna je i ne strahuje da će je otjerati, pa nema šta da čuva. Suviše joj je lijepo bilo, eto to je, a čovjek je proklet, dobar je samo kad mu je rđavo. Kako joj drago. Žena je kao mačka, ne veže se za čovjeka, i ne treba žaliti ako ode." (Ibid.)
 • Milan Kundera
  • "Spavati sa ženom i voditi ljubav sa ženom su dva odvojena osjećanja, ono prvo je požuda, ovo drugo je ljubav."
 • Mór Jókai
  • "Žena koja iskreno ljubi, ne može biti ni zla ni nevjerna."
  • "Četiri elementa dolaze u obzir i utječu na čovjeka prilikom odabiranja određene osobe za ženu: ljepota, porijeklo, bogatstvo i moralni kvaliteti (vjera). A ja ti preporučujem da paziš na moralne i duševne kvalitete i da tražiš takvu ženu. (Buhari)
  • "Da nečija glava od vas bude ubodena željeznom iglom bolje mu je nego da dodirne ženu koja mu nije dozvoljena." (prenosi se od M’akel ibn Jesara, radijallahu anhu, Taberanu u Kebiru (486), kaže Hejsemi “Medžme’i” (4/326): “Njegove ravije su ravije Sahiha”, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u “Sahiha” (226) i “Sahihul-džami’i” (5040))
  • "Da sam ikome naredio da čini sedždu drugome, naredio bih ženama da čine sedždu svojim muževima, radi prava koja im je Allah dao nad njima." (Ebu Davud, Hakim, Tirmizi)
  • "Najblagoslovljenija je ona žena koju je najlakše opskrbiti." (Ahmed)
  • "Nije naš onaj koji odvrati ženu od njezina muža." (Ebu Davud, Nesai)
  • "Proklet je onaj koji opči sa ženom u analni otvor." (Ebu Davud)
  • "Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s njom, ući će u Džennet." (Tirmizi)
  • "Ženi koja zatraži od svog muža razvod braka, bez opravdanog razloga, biće uskraćeni dzennetski mirisi." (Ahmed, Ebu Davud)
  • "Ženite se, jer vam žene doista donose blagoslov u kuće." (Bezzar)
  • "Ženska će osoba kod udaje gledati da se uda za pobožna, čudoredna, ljubazna i darežljiva muža, a paziće da se ne uda za pokvarena čovjeka. Mlade djevojke ne treba udavati za stare, niti za pokvarene ljude. Treba da se udaju za svoju priliku." (Ibni Abidin)
 • Muhammad Ali
  • "Ako vas žena pobjeđuje u tenisu, promijenite sport. Ako vas žena pobjeđuje u boksu, promijenite ženu."
 • Mustafa Busuladžić
  • "Temelj porodice je žena-majka. Materinstvo je suština ženina bića. Po tome je žena nositeljka životnog kontinuiteta. Materinstvo je najuzvišeniji i prirodni poziv žene, njezina glavna uloga na zemlji. Na području materinstva žena je superiorna (ima veću vlast) nad muškarcem." (časopis El-Hidaje, 7. marta 1943.)
 • Napoleon Bonaparta
  • "Lijepa se žena sviđa očima, dobra žena sviđa se srcu; jedna je dragulj, druga riznica."
 • Nick Nolte
  • "Za ono što žene čine za svoj izgled, svaki trgovac polovnim automobilima bi dospio u zatvor."
 • Nikola Tesla
  • "Nikad ne vjeruj sjaju u očima žene! To je vjerovatno svjetlo što prodire kroz njenu šuplju glavu."
 • Nizami
  • "Šta je zapravo žena? Jedna zdjela puna neiskrenosti i zlobe; mir, kad je gledaš izvana, a rat, kad ti svoju nutrinu pokaže." (Medžnun i Lejla)
 • Novalis
  • "Sa ženama je nestala ljubav, a s ljubavi žene i zato se jedno ne može shvatiti bez drugoga."
 • Oscar Wilde
  • "Muškarci uvijek žele da budu ženina prva ljubav. Žene su u tome prefinjenije: žele da budu njihova posljednja ljubav!"
  • "Nema na svijetu ničeg poput vjernosti udate žene. To je stvar o kojoj ni jedan oženjeni muškarac ništa ne zna."
  • "Neugledne žene uvijek su ljubomorne na svoje muževe, lijepe to nisu nikada."
  • "Postoji samo jedna doista velika tragedija u životu žene. To je činjenica da je njena prošlost njezin ljubavnik, a njena budućnost njezin muž."
  • "Sa svakom ženom razgovaraj kao da je voliš, a sa svakim muškarcem kao da ti je dosadan."
  • "Muškarac može biti sretan sa svakom ženom, sve dotle dok je ne zavoli."
 • Pauline Frederick
  • "Kada muškarac ustane da govori, ljudi ga obično prvo slušaju pa tek onda gledaju. Kod žena je drugačije. Njih prvo ljudi pogledaju, pa ako im se svidi to što vide, tek onda slušaju."
 • Pearl Buck
  • "Ako su muškarci od ovog svijeta napravili toliko zbrku, njih su ipak rodile žene! Prema tome, svako ima svoj dio odgovornosti."
  • "Budi poslušna i radi po svom."
 • Pitagora
  • "Zlato provjeravamo vatrom, ženu zlatom, a muškarca ženom."
 • Rainer Maria Rilke
  • "Nije zanimljivo ono što vam žene kažu, zanimljivo je ono što prešute."
  • "Žene treba obožavati ili ostavljati. Ništa između toga. "
 • Salvador Dali
  • "Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i pjeva, ona je i prvo i drugo."
  • "Najiskrenije želje žene moraju se proučavati sa njenih zatvorenih očiju."
 • Sela Ward
  • "Žene stvarno žele stići na vrijeme. Samo što sve počinje tako prokleto rano."
 • Sokrat
  • "Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca!"
 • Sören Kierkegaard
  • "Može se neka žena zakonski posjedovati, a da se ne posjeduje, kao što se može sasvim dobro posjedovati, a da se ne posjeduje zakonski."
 • Stanislaw Jerzy Lec
  • "Možete li zamisliti ženu koja bi svom dragom dopustila da tokom 1001. noći priča bajke?"

tuga što mi srce cepa, gubim volju za životom, a tebe briga nije za moju bol, ti s drugim se ljubuješ, a ja se pitam: ˝Zašto?˝"

  • "Ja ne mogu zaboraviti što bilo je,

ja voljah te, i ti voljaše mene, naša ljubav bijaše stablo što ga grom rascjepa, naše duše više nisu jedna, zbog tebe, kurvo, što me izda, ja se upitam: ˝Eli! Eli! Lama azartani?!˝"

 • Victor Hugo
  • "Kada ne bi bilo žena, dijamant bi bio samo običan kamenčić!"
  • „Kada ti se žena obraća uvijek slušaj šta ti govori očima.“
  • "Prvih dana Bog je stvorio ženu, a zbog njenog zadovoljstva ružu."
 • Vissarion Belinsky
  • "Žena - nije ljubavnica, već prijatelj i saputnik u našem životu, i valja nam se unaprijed privikavati na misao da ćemo je voljeti i kad postane starija, a i onda kad bude starica."
To je žena - te se može osvojiti;
To je Lavinija, i zato se voli." (Tit Andronik)
  • "Žena prezire često i ono
Što je najviše zadovoljava." (Dva plemića iz Verone)
  • "Pokazaće sada igra ova ista:
Žene smo vesele al' obraza čista;
Mi zlo ne radimo, šalimo se samo,
Al' o miri staru poslovicu znamo." (Vesele žene vindzorske)
  • "I šta, zar ja! Ja volim! Prosim ja!
Ja želim neku ženu! Ženu što je
Njemačkom slična sahatu, koji,
Opravljan stalno, stalno je u kvaru
I kako valja nikad ne radi,
Te, mada vrijeme vajno kontroliše,
Uporno mora da se kontroliše,
Ne bi li kako valja radio!" (Uzaludni ljubavni trud)
  • "Nauk iz ženskih očiju izvlačim:
Temelj su one, osnovica, knjige,
Visoka škola sva, iz koje vrca
Istinska iskra Prometejeva." (Ibid.)

Poslovice

uredi
 • Arapske poslovice
  • "Ljubomora lakomislene žene pokazuje se u brakolomstvu, a ljubomora kreposne žene u suzama."
 • Armenske poslovice
  • "Hiljade muževa ubijeno je zbog njihovih lijepih žena."
  • "Kuća bez žene - mlin bez vode."
 • Danske poslovice
  • "Ko hoće sakriti svoj novac, ne smije ga stavljati ženi pod jezik."
 • Kineske poslovice
  • "Kad nam se sreća smiješi sretnemo prijatelje; kad nam okrene leđa sretnemo lijepu ženu."
 • Latinske poslovice
  • "Kad se ugase svijeće, sve su žene iste."
  • "Najbolja je ona žena koja slušajući umije zapovijedati."
  • "Neko vrijeme sam bio bogat, ali me tri stvari učiniše siromašnim: kocka, vino i žene."
  • "Orah, magarac i žena povezani su sličnim zakonom. To troje ne čini ništa dobro ako izostanu batine."
 • Njemačke poslovice
  • "Lijepa žena uvijek je u pravu."
  • "Vino je mnoge čedne žene bacilo na leđa."
 • Poljske poslovice
  • "Bog nije malo kaznio onu kojoj je dao ružno lice, a milostivo srce."
 • Talijanske poslovice
  • "Kad se lijepa žena smije, novčanik plače."
  • "Lijepa žena je kao slabo utvrđeni grad; lako se zauzima ali se teško brani."
  • "Ljubav ženama daje duha, a muškarcima ga oduzima."
  • "Žena bez časti nikada nije ni bila lijepa."

Također pogledajte

uredi