Turske poslovice

spisak na Wikimediji


  • "Gdje je jedna ljubav, tamo drugoj mjesta nema."
  • "Ko se pred jednim klanja, pokazuje drugome leđa."
  • "Onaj koji jede punim želucem, sam sebi kopa grob vlastitim zubima."
  • "Ruka koja daje iznad je ruke koja prima."
  • "U srcu svakog čovjeka skriven je lav."
  • "U zdrava čovjeka imovina je čitava."
  • "Veseo čovjek je kao sunce; kud god ide osvjetljava."
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: