Decim Junije Juvenal

Decim Junije Juvenal (60 - oko 130), rimski satiričar

Saturae, 1535


  • "Nema drskijeg stvora od žene uhvaćene u preljubu, kad drskost i bijes iz prijestupa crpi."
Wikipedia
Wikipedia