Decim Junije Juvenal

Juvenal portrait.jpg
Saturae, 1535

Decim Junije Juvenal (60 - oko 130), rimski satiričar  • "Nema drskijeg stvora od žene uhvaćene u preljubu, kad drskost i bijes iz prijestupa crpi."