Citati

uredi
 • Žan Žak Ruso
  • "Kako ni jedan čovjek nema prirodnu vlast nad svojim bližnjima i, budući da sila ne proizvodi nikakvo pravo, ostaju sporazumi kao osnova svake legitimne vlasti među ljudima." (Društveni ugovor)
 • Voltaire
  • "Opasno je biti u pravu u stvarima u kojima su nadležne vlasti u krivu."
 • Bernard Shaw
  • "Nije istina da vlast kvari ljude. Istina je samo da budale, ako se domognu vlasti, kvare vlast."
 • Petar Lazić
  • "Tu dahije nisu rade kavzi, ali goli i bosi provociraju svojim izgledom." (Na zubatom suncu)
  • "Vlast menja ljude. Osobito lični opis." (Na zubatom suncu)
  • "Kad svemoćni pljunu u šake, to je primer korišćenja Potopa u mirnodopske svrhe." (Na zubatom suncu)
  • "Monarhija je oblik vladavine u kojoj se na čelu države nalazi vladar, koji živi parazitski. Demokratija je isto to, samo bez vladara." (Na zubatom suncu)
  • "Naša Vlada teži više od tone. Nije to mala stvar za ovolicni narod." (Carstvo zemaljsko)
  • "Koliko vlast može da iskvari čoveka, to ne znamo. Još radimo na tome." (Carstvo zemaljsko)
  • "Predsednik ima savršeno obezbeđenje. Nigde ne može da pobegne." (Carstvo zemaljsko)
  • "Umesto da prljav veš držimo kod kuće, naše delegacije stalno putuju po svetu."(Carstvo zemaljsko)
  • "Počasni plotun bi nam značio više da se gađalo niže."(Carstvo zemaljsko)
 • Herodot
  • "Mislim da ne treba opet dozvoliti da vlast pripadne samo jednome od nas, jer to nije ni prijatno ni dobro. Jer vidjeli ste do kojih je sve ispada dovela Kambisova bolesna oholost, a svi ste iskusili i magovu oholost. A kako bi jednovlađe i mnoglo biti uravnoteženo, kada dopušta jednome da radi šta hoće, a da nikome nije odgovoran? Čak i ako najboljega popnemo na prijestol, on će promijeniti narav: od novog obilja čovjek se uzoholi, a zavist je u njemu od rođenja. A sa ta dva poroka, stekao je sve uvjete za potpunu iskvarenost. On će, naime, čas iz oholosti a čas iz zavisti, počinjati mnoga nevaljalstva. Jedan tiranin ne bi trebao da bude zavidljiv, jer mu sva dobra stoje na raspolaganju; ali on prema svojim sunarodnjacima postupa sasvim suprotno. Najboljima zavidi zato što žive i preživljavaju, sviđaju mu se samo najgori građani, a ističe se u prihvatanju kleveta. Ali je najveća nedosljednost ovo: ako mu se samo umjereno divite, povrijeđen je što mu ne laskate na najniži način; a ako mu laskate na najniži način, vrijeđa se zbog dodvoravanja. A sada ću iznijeti najgore stvari: on ukida običaje naših predaka, siluje žene i ubija ljude bez suđenja. Nasuprot tome, vladavina naroda je, prvo, i po imenu nešto najljepše, jednakost pred zakonom; i drugo, pod njom se ne događaju stvari kakve se događaju pod jednovlađem. Službe se dodjeljuju ždrijebom, dužnosnici odgovaraju za svoje postupke, a sve odluke donose se zajednički. Moje je mišljenje, dakle, da ne prihvatimo jednovlađe već da dovedemo narod na vlast, jer sve je u velikom broju." (Historija)
 • Ivo Andrić
  • "Čim jedna vlada osjeti potrebu da svojim građanima obećava putem plakata mir i blagostanje, treba biti na oprezu i očekivati obrnuto od toga."
 • Francis Bacon
  • "Četiri su glavna zla vlasti: odgađanje, podmićivanje, grubost i povodljivost."
  • "Čudna je to želja; tražiti vlast i izgubiti slobodu; ili: tražiti vlast nad drugima a izgubiti je nad samim sobom."
 • Charles-Louis de Secondat Montesquieu
  • "U svakoj državi postoje tri vrste vlasti: zakonodavna vlast, izvršna vlast u stvarima koje zavise od međunarodnog prava i izvršna vlast u stvarima koje zavise od građanskog prava. / Pomoću prve, vladar ili javni dužnosnik donosi zakone na izvjesno vrijeme ili zauvijek, i popravlja ili ukida one koji već postoje. Pomoću druge on sklapa mir ili objavljuje rat, šalje ili prima poslanstva, uspostavlja bezbjednost, predupređuje osvajačke upade. Pomoću treće vlasti, kažnjava zločine ili sudi u sporovima privatnih lica. Ovu posljednju nazvat ćemo sudskom vlati, a onu naprosto izvršnom vlasti države." (O duhu zakona)
 • Georg Jellinek
  • "Državna vlast je vlast kojoj se ne može suprotstaviti. Vladati znači bezuslovno zapovijedati i moći prinudom dovesti do izvršenja svojih zapovijesti. Svakoj drugoj sili potčinjeni može otkazati poslušnost, jedino državnoj ne može." (Opća teorija države)
 • Gracian
  • "Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostima."
 • James Madison
  • "Kada se uspostavlja sistem vladavine, u kojem ljudi imaju upravljati drugim ljudima, temeljni problem leži u tome što se vladi mora omogućiti da kontrolira one kojima upravlja, a potom je obavezati da kontrolira samu sebe. Bez sumnje, ovisnost vlade o narodu predstavlja najvažniji oblik kontrole vlasti - ali čovječanstvo iz iskustva znade kako moraju postojati i dodatne mjere opreza. Da se putem suprotstavljanja različitih interesa mogu pronaći greške i u najboljim namjerama, moguće je uočiti u svim oblicima međuljudskih odnosa, privatnih kao i javnih (...) Zbog toga je cilj određene funkcije trajno razdijeliti i tako urediti kako bi svaka mogla kočiti drugu - time bi privatni interes svakog pojedinca mogao postati zaštitnikom javnih prava."
  • "Kad bi ljudi bili anđeli, tada ne bi trebala postojati nikakva vlast. Kada bi anđeli vladali ljudima, ne bi trebalo nikakve, ni vanjske niti unutrašnje kontrole. A pri uspostavljanju sistema vladavine koju iamju provoditi ljudi nad ljudima, velika poteškoća jest u sljedećem: prvo morate omogućiti vladi da kontrolira one kojima vlada - a zatim je obavezati da kontrolira samu sebe."
 • Johann Gottlieb Fichte
  • "Narod je de facto i de jure najviša vlast iznad koje nema drugih vlasti i izvor je svih drugih vlasti i odgovoran je samo pred Bogom."
 • Konfučije
  • "Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime."
 • Kur'an
  • "O Allahu, Koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro - Ti, uistinu, sve možeš!" (Ali Imran, 26)
 • Martin Loughlin
  • "Politička vlast [public power] je naročita vrsta vlasti stvorena udruživanjem naroda u zajednički poduhvat. Ova vrsta vlasti je utemeljena na 'pristanku' naroda, ukorijenjena je u povjerenju, i generisana kroz nametanje kontrola i kočnica na one koji drže pozicije autoriteta. U ovom smislu, politička vlast je stvorena kroz načine na koje se upravljajuća vlast institucionalizira. Reći to paradoksalno: u ovoj sferi, ograničenja na vlast generišu vlast. Tako razumljeno, savremene ustavne strukture ne trebaju se vidjeti kao da nameću ograničenja na vršenje neke već postojeće vlasti; te ustavne strukture su način na koji se sama politička vlast generiše. U skladu sa čistom teorijom, političko pravo [political right] jeste način na koji autonomna javna sfera održava i uvećava svoju vlast." (Temelji javnog prava)
 • Mihajlo Lanović
  • "Vlast je od koje potječe pravna norma najviša, a norma je najviše vlasti pravo. I u tome je i osnovna razlika između pravnih i konvencionalnih norama, jer ove potonje nijesu nikada najviša pravila svoga kruga." (Uvod u pravne nauke)
  • "Da izvjesnu vlast možemo najvišom da smatramo, treba, u prvome redu, da određeni krug ljudi obično sluša njene zapovijedi i zabrane." (Ibid.)
  • "[Pravnu vlast možemo označiti] kao trajnu vlast koja obično i uspješnije negoli ikoja druga čitavim sistemima norama opsežno i duboko reguliše čitave životne odnose svojih podanika." (Ibid.)
  • "Norme nijesu pravo dok iza njih ne stoji autoritet pravne vlasti, a vlast nije pravna doklegod ne izdaje čitavih sistema pravnih norama koje se obično slušaju. Ali je pravna vlast logični prius prava, jer, iako ni pravne vlasti nema bez norama što ih je ona postavila, kao ni norama bez vlasti koja ih je donijela, ipak, u logičkom slijedu našega mišljenja dolazi prvo subjekat stvaranja, tvorac, a ona tek objekat stvaralačke njegove djelatnosti, stvorenje. Zato postanak pravne vlasti ne može ni pojmovno da bude pravom određen, jer ne stvaraju paragrafi pravnu vlast, nego pravna vlast postavlja paragrafe. Pravna vlast nije nikakova juristička tvorevina, nego jedna socijalna pojava, kojoj je temelj tražiti u nepreglednom nizu najrazličitijih uzroka društvenoga razvoja uopće. Ali i socijalne je zakone nemoguće utvrditi po kojima dolazi do razvitka pravne vlasti, jer činioci su koji kod toga sarađuju i mnogobrojni i raznovrsni, a relativna se snaga svakoga od njih ne može opitom da odredi, kao u prirodnim naukama, jer nema načina da ga se izdvoji između ostalih i u samostalnom njegovu djelovanju posmatra. Pa sve kad bi se i to dalo, ne bi ipak ni tim putem mogli da dođemo ni do kakovih stalnih društvenih zakona o razvitku pravne vlasti. Jer, kud je nepregledno mnoštvo sviju mogućih kombinacija u kojima sarađuje ono more činilaca koji kod toga u obzir dolaze, tud se i pojedinačna snaga svakoga od njih s vremenom na vrijeme iz temelja mijenja: Jedni, koji su do jučer bili od presudnog značaja, mogu danas da budu tek od sporedne važnosti, a mnogi od danas ponajvažnijih mogu već sutra da izgube skoro svako stvano značenje." (Ibid.)
  • "[O]pstanak pravne vlasti, a po njemu i pravna obaveznost njenih norama zavisna [je] od poslušnosti podanika. Ako podanici prestanu da je obično slušaju više negoli ikoju drugu vlast, gubi ona značaj pravne vlasti, a propisi njeni obaveznu snagu pravnih norama. Etično je pak odobravanje jednom od najefikasnijih pobuda za slušanje norama, jednako kao što je i neodobravanje ponajvažnijom smetnjom njihovoj provedbi." (Ibid.)
  • "Ne može pravna norma i čedo njeno, pravnosadržajna volja, da ograniči psihološku volju pravne vlasti, koja ih je obje donijela i po kojoj jedinoj obje one i postoje. Ta pravna ih vlast može obje svakog časa da uništi, i neka samo sjekne psihološkom svojom voljom, i pravne će norme i pravnosadržajne njene volje nestati iz normativnog svijeta onoga što bi trebalo da bude." (Ibid.)
  • "Komu pripada pravna vlast, pitanje je socijalno i političko, a ne pitanje pravno." (Ibid.)
 • Milan Kundera
  • "Borba čovjeka protiv vlasti je borba pamćenja protiv zaborava."
 • Muhammed
  • "Abdurrahmane, ne traži vlast, jer ako je dobiješ zbog toga što si je tražio, bit ćeš joj prepušten, a ako je dobiješ bez traženja, bit ćeš potpomognut u njoj." (Muslimova zbirka hadisa, 1202.)
  • "Allahu moj, ko preuzme neku funkciju nad mojim ummetom pa im oteža, i Ti otežaj njemu. A ko preuzme neku funkciju nad mojim ummetom pa bude blag prema njima, i Ti budi blag prema njemu!" (Ibid., 1208.)
 • Napoleon Bonaparta
  • "Ako hoćeš dobro vladati ljudima, bolje je iskoristiti im mane nego vrline."
 • Ratko Marković
  • "[P]oslije zakonodavne, koja je to više deklarativno i programski, nego stvarno i suštinski, izvršna vlast je najviše politička državna vlast, u smislu slobode i samostalnosti u radu, autonomnosti i inicijative. U njoj je koncentrisana suština političke vlasti - ona je ekstrakt političke vlasti. Ona je ta koja planira opći pravac u kome će se državni poslovi voditi, iako ga sama formalno ne određuje. No, mada raspolaže slobodom i inicijativom, ova vlast je u pravnom smislu u odnosu na zakonodavnu, koja je originerna i inicijalna, derivativna i sekundarna. Ona, ipak, svoje nadležnosti i ponašanja mora da izvodi iz zakonodavne vlasti. Ovo podjednako važi za obje dimenzije izvršne vlasti. Ali, onako kako ih ova njihova odlika, koja ih spaja, razlikuje od zakonodavne vlasti, ona ih, tako, razlikuje od upravne i sudske vlasti koje su jedino i uvijek djelatnosti primjene prava, subordinirane i heteronomne. Ta subordinacija i heteronomnost su češće u korist zakonodavne, rijeđe u korist izvršne vlasti." (Izvršna vlast)
 • Richard Bellamy
  • "Kada sudije, na primjer, presuđuju o tome koja pravila se primjenjuju ili neprimjenjuju na određene slučajeve, oni također često postavljaju precedente koji u suštini ustanovljavaju nova pravila. Slično tome, zvaničnici često moraju stvoriti pravila u toku provođenja određenog zakona, koja potom dobiju sopstveni život. Zakonodavci, također, neizbježno su zabrinuti za to kako će se zakoni koje uokviruju tumačiti i primjenjivati na određene slučajeve. Stoga, svaka grana vlasti naći će se uključena u sve tri aktivnosti u jednoj ili drugoj mjeri." (The Political Form of the Constitution: Separation of Powers, Rights and Representative Democracy)
 • Rudolf von Jhering
  • "Iskustvo nas uči da državna vlast ne služi baš uvijek interesima cijelog naroda, već, štoviše, često interesu samo jednog moćnog staleža, te prema tome zakonodavstvo ne udešava tada pravo onako, kako će prije svega biti što korisnije za interes povlaštenog staleža." (Cilj u pravu)
 • Seneka
  • "Vladati nad sobom najveća je vlast."
 • Tomas Hobs
  • "Vlast, a ne istina, čini zakon"
  • "Izvan državnih zajednica stalno vlada rat svakoga protiv svakoga. Iz ovoga se vidi da se ljudi, dok žive bez zajedničke vlasti koja bi ih sve držala u zajedničkom strahu, nalaze u stanju koja se zove rat, i to u ratu svakoga protiv svakoga (...). U takvom ratu ništa nije nepravedno. U tom ratu svakoga protiv svakoga ništa ne može biti nepravedno. Pojmovima pravog i krivog, pravde i nepravde, ovde nema mjesta. Gdje nema zajedničke vlasti - nema zakona, a gdje nema zakona - nema ni pravde. U ratu su sila i prevara dvije glavne vrline. (...) Strasti, koje navode ljude na mir. Strasti, koje čine ljude sklonim miru, jesu strah od smrti, želja za stvarima koje su potrebne za udoban život i nada da će ih pribaviti svojom radinošću. A razum predlaže pogodna načela za mir na temelju kojih se ljudi mogu pridobiti za sporazum. To su ona načela koja se inače nazivaju „Prirodnim Zakonima.“" (Levijatan)
  • "Jedini način za uspostavljanje zajedničke vlasti, radi obrane od napadaja stranaca kao i međusobnih povreda, kako bi mogli živjeti sigurno i zadovoljno od svoga rada i plodova zemlje, jest da svu svoju moć i snagu prenesu na jednog čovjeka, ili na skupinu ljudi, koji će sve njihove volje, izražene mnoštvom glasova, svesti na jednu volju; što znači, da imenuju čovjeka ili skupinu koji će djelovati u njihovo ime; i da svako uzima i priznaje kao svoje djelo sve što čini ili određuje taj ko ih predstavlja, u svim pitanjima koja se tiču mira i sigurnosti od značenja za sve; i da svi i svako podvrgnu svoju volju njegovoj volji, i svoje prosudbe njegovima (...) a ta se osoba naziva suveren, i kaže se da ima suverenu vlast, i svako drugi njegov je podanik." (Ibid.)
i ja to poštujem, tu su paragrafi pa zagrabi
nek isto je i đavolu i đakonu,
pa nek se zna!" (Pjesma Ne lomite mi bagrenje)
 • Vjekoslav Miličić
  • "Vlast smatram da je glavna, dominantna društvena skupina koja, uspostavljena - izborima, nasiljem, međunarodnim instrumentima, je u stanju i ovlaštena je svojom moći, poretkom prava, ostvariti (najprije i najviše) svoju volju, interese, vrijednosti. Vlast bi istodobno trebala biti i suverena, znači da je najjača, vrhovna, neporeciva vlast." (Opća teorija države i prava)

Poslovice

uredi

Također pogledajte

uredi