Italijanske poslovice

spisak na Wikimediji


 • "Boca i karte zastave su siromaštva."
 • "Bolje mutno vino nego bistra voda."
 • "Čast je osjetljiva roba, ko njome rukuje, brzo se uprlja."
 • "Djeca dobivaju udarce koji pripadaju roditeljima."
 • "Dosta zna onaj koji ne zna samo ako šutjeti zna."
 • "Dvostruko je zarađen novac koji je ušteđen."
 • "Gdje je krčmarica lijepa i vino je dobro."
 • "Htio se starac pomladiti, ali mu je uspjelo samo podjetinjiti."
 • "Jedan cvijet ne čini vijenac."
 • "Kad se lijepa žena smije, novčanik plače."
 • "Ko nema djece, taj ne zna šta je ljubav."
 • "Ko nema novca u novčaniku, treba imati meda u ustima."
 • "Ko nije nestrpljiv, nije zaljubljen."
 • "se hrani nadanjem, umire gladan."
 • "Ko se iz ljubavi oženi, taj po noći uživa, a po danu jadikuje."
 • "Koga je ujela zmija, taj se i gušterice boji."
 • "Koliko više žrtvuješ svoje ja, toliko je jača i istinitija tvoja ljubav."
 • "Lijepa žena je kao slabo utvrđeni grad; lako se zauzima ali se teško brani."
 • "Ljepota ima lijepo lišće ali gorke plodove."
 • "Ljubav sprijeda nosi med, a straga žuč."
 • "Ljubav ženama daje duha, a muškarcima ga oduzima."
 • "Ljubiti a ne biti ljubljen isto je kao odazvati se, a da te niko nije zvao."
 • "Posljednje odijelo pravi se bez džepova."
 • "Prava ljubav je nijema, a lažna brbljava."
 • "Sjećanje na patnju udvostručuje sreću."
 • "Sljepoća misli gora je od sljepoće očiju."
 • "Sto i krevet održavaju ljubav."
 • "Strani se jezik bolje nauči u kuhinji nego u školskim klupama."
 • "U blagostanju se ne dime oltari."
 • "Ujutro je vino olovo, u podne srebro, a navečer zlato."
 • "Ušteđeni novac dva puta je zarađen."
 • "Žena bez časti nikada nije ni bila lijepa."