Jadnici
AutorVictor Hugo
Originalni nazivLes Misérables
Datum izdanja1862.
 • "Društvo neumoljivo odbija od sebe dva staleža ljudi: one koji ga napadaju i one koji ga čuvaju."
 • "Čovjek ima na sebi tijelo, koje mu je u isti mah i teret i napast. On ga nosi i pokorava mu se. On treba da pazi na njega, da ga umjerava, da ga zauzdava, i da mu se ne pokori do krajnje nužde. Ako mu se pokori, onda u tome može biti i grijeha, ali takav je grijeh oprostiv. To je doduše pad, ali to je pad na koljena koji može završiti i molitvom."
 • "Biti svetac- to je iznimka; biti pravednik- to je pravilo. Bludite, posrćite, griješite, ali budite pravednici."
 • "Griješiti što se može manje- to je zakon čovjeka. Ne griješiti nimalo- to je san anđela."
 • "Sve što je zemaljsko, podložno je grijehu. Grijeh nosi svijet."
 • "Vrhunac sreće u životu, to je uvjerenje da vas netko voli; voli radi vas samih, bolje rečeno, voli protiv vas samih; slijepac ima to uvjerenje."
 • "Kažu da je ropstvo iščezlo iz evropske civilizacije. Zabluda je to. On još uvijek postoji, ali sada tlači samo ženu i zove se prostitucija."
 • "Zabluda je uobraziti da se sudbina može iscrpsti i da se može dodirnuti dno makar čega bilo."
 • "Ne može se spriječiti misao da se vrati samoj sebi, kao što se ne može spriječiti more da se vrati obali. Za mornara, to se zove plima; za krivca, to se zove grižnja savjesti. Bog podiže dušu kao i ocean."
 • "Ima jedan prizor koji je veći od mora, to je nebo; ima jedan prizor koji je veći od neba, to je unutrašnjost duše."
 • "Sa sazvježđima nebeskih dubina oni brkaju zvijezde koje ostaju od pačijih nogu u mekom blatu kaljuže."
 • "... imala je hladno srce. Nije to bila njena krivnja, nije joj nedostajalao sposobnosti da voli; jao! nedostajala joj je mogućnost."
 • "Srdžba može biti luda i besmislena; čovjek se može naljutiti i kad nije u pravu; uvrijediti se može kad ima u osnovi neki razlog."
 • "Između logike revolucije i njene filozofije ima ta razlika što zaključak logike može biti rat, a filozofija vodi samo miru."
 • "Postoji razlika koja odvaja anđela s labudovim krilima od anđela s orlovskim krilima."
 • "Govorio je čak da je povjerilac gori nego gospodar; jer gospodar raspolaže samo sa vašom ličnošću, a povjerilac raspolaže vašim dostojanstvom i može ga ošamariti."
 • "Ima jedan dan kada svaka mlada djevojka pogleda ovako. Teško onome ko se nađe tu! Ovaj prvi pogled duše koja još samu sebe ne poznaje kao zora je na nebu. To je buđenje nečega zračog i nepoznatog. Ništa ne može da izrazi opasnu čar ove neočekivane svjetlosti koja najednom neodređeno obasja divne tmine i u kojoj su spojena sva sadašnja nevinost i sva buduća strast. To je neka vrsta neodlučne nježnosti koja se otkrije nasumice i koja očekuje. To je zamka koju nevinost nehotice razapinje i u koju hvata srce i ne hoteći i ne znajući. To je djevojče koje gleda kao žena."
 • "Srušite podrum neznanja, srušili ste jazbinu zločina."
 • "Čovjek se hvata za svaku granu kada osjeća da pada."
 • "Duša se najbolje posmatra zatvorenih očiju."
 • "Misao je rad uma, maštanje je njegovo uživanje. Kad misao zamijenite maštanjem, onda uzmete mjesto hrane otrov."
 • "Pravedan čovjek mršti obrve, ali se nikada pakosno ne osmjehuje. Mi razumijemo srdžbu, ali ne i zlobu."
 • "Sretan je, čak i kad strepi, svaki onaj kome je Bog dao dušu dostojnu ljubavi i nesreće! Ko na ovoj dvostrukoj svjetlosti nije vidio stvari ovog svijeta i ljudsko srce, taj nije vidio ništa istinito i ništa ne zna."
 • "Žene se igraju sa svojom ljepotom kao sa svojim nožem. To ih i posiječe."
 • "Prvi znak istinske ljubavi u mladića je stid, a u djevojke smjelost."
 • "Kad ne bi niko volio, sunce bi se ugasilo."
 • "Čovjek nije krug s jednim jedinim središtem; on je elipsa s dvije žiže. Činjenice su jedna, a ideje druga."
 • "Naučiti čitati isto je što i upaliti vatru; svaki sročeni slog je varnica."
 • "Kad budete saznali i kad budete voljeli, još više ćete patiti. Dan se rađa sa suzama. Svijetli plaču, ako ni nad čim drugim, a ono nad mračnim."
 • "Ako ima nečeg bolnijeg od tijela koje umire bez hljeba, to je duša koja umire jer je gladna svjetlosti."