Ponosno srce
Autor
Pearl S. Buck
roman
Originalni naziv
This Proud Heart
Datum izdavanja
1938.  • "Ali u njoj je sve trajalo. Ona je imala sve što je mogla imati. Sve što je imala: dom što su ga ona i Mark stvorili, njegovu smrt, plahu i strasnu Blejkovu ljubav koja je činila da ona upozna samu sebe kao ženu, djecu - ona je sve to imala zauvijek, da to bude bogato iskustvo iz kojeg je ona crpila svoj život, život koji je značio mnogo više nego što je značilo njeno smrtno tijelo.
Da, možda će ona patiti ponekad, u noći, ali izjutra ona će ustati i otići da radi, i onda neće patiti. Ona će zaboraviti da pati." (Glava VI)
Wikipedia
Wikipedia


Djela Pearl S. Buck
Božiji ljudi | Dobra zemlja | Drugi bogovi | Jedan brak | Mandala | Ponosno srce | Rastureni dom | Sinovi |Skriveni cvijet | Tri kćeri gospođe Lijang | Živa trska