Citati

uredi
  • Eric Hobsbawm
    • 'Izmišljena tradicija' uzima se da znači skup principa, uobičajeno upravljanih otvoreno ili prešutno prihvaćenim pravilima, ritualne ili simboličke prirode, koji teže da uliju određene vrijednosti i norme ponašanja ponavljanjem, što automatski implicira kontinuitet sa prošlošću. U stvari, gdje je moguće, oni uobičajeno pokušavaju da ustanove kontinuitet sa prikladnom historijskom prošlošću [...] Međutim, utoliko što postoji takvo upućivanje na historijsku prošlost, osobenost 'izmišljenih' tradicija jeste da je kontinuitet sa njom u velikoj mjeri fiktivan. Ukratko, oni su odgovori na nove situacije koje uzimaju oblik upućivanja na stare situacije, ili koje ustanovljavaju svoju sopstvenu prošlost kvazi-obaveznim ponavljanjem." (The Invention of Tradition)