Eric Hobsbawm
britanski historičar
Rođenje9. juni 1917.
Aleksandrija, Egipat
Smrt1. oktobar 2012.
London, Ujedinjeno Kraljevstvo
  • "'Izmišljena tradicija' uzima se da znači skup principa, uobičajeno upravljanih otvoreno ili prešutno prihvaćenim pravilima, ritualne ili simboličke prirode, koji teže da uliju određene vrijednosti i norme ponašanja ponavljanjem, što automatski implicira kontinuitet sa prošlošću. U stvari, gdje je moguće, oni uobičajeno pokušavaju da ustanove kontinuitet sa prikladnom historijskom prošlošću [...] Međutim, utoliko što postoji takvo upućivanje na historijsku prošlost, osobenost 'izmišljenih' tradicija jeste da je kontinuitet sa njom u velikoj mjeri fiktivan. Ukratko, oni su odgovori na nove situacije koje uzimaju oblik upućivanja na stare situacije, ili koje ustanovljavaju svoju sopstvenu prošlost kvazi-obaveznim ponavljanjem." (The Invention of Tradition)


  • "Komunizam je sada mrtav: SSSR i večina država i društava građenih na njegovom modelu, djeca Oktobarske revolucije koja nas je inspirisala, toliko su potpuno propala, ostavljajući za sobom krajolik materijalnih i moralnih ruševina, da mora biti očito da je neuspjeh bio ugrađen u poduhvat od početka." (Interesting Times: a twentieth-Century life)