Sima Ćirković

Sima Ćirković
Sima Ćirković, SANU.jpg
srpski historičar, akademik SANU-a
Rođenje
29. januara 1929.
Osijek, Hrvatska
Smrt
14. novembra 2009.
Beograd, Srbija
  • "Prigodom proglašenja dokumenta kojim mu je sultan priznao nasljednu vlast u vazalnoj kneževini, u decembru 1830., Miloš Obrenović je okupljenim uglednicima rekao "Tako braćo, postadosmo i mi od jučer narodom."." (o Srbima, "Srbi među europskim narodima", Zagreb, 2008.)