Romain Gary, (rođen Roman Kacew, 1914-1980.), francuski novelist, režiser i diplomata. Pisao je i pod pseudonimima Émile Ajar, Fosco Sinibaldi i Shatan Bogat. Poznatija djela: Pseudo i dr.

Romain Gary (1961)

  • "Čim nakaze vide nekoga ko je drugačiji od njih odmah viču - evo nakaze." (Pseudo)