Pseudo (Pseudo, 1976.), djelo francuskog pisca Romain Garyja, koji je djelo pisao pod pseudonimom Émile Ajar.
  • "Čim nakaze vide nekoga ko je drugačiji od njih odmah viču - evo nakaze."


  • "Ja sam rođeni lingvist. Razumijem čak i tišinu."


  • "Jednog dana uspjet ću u sebi stvoriti veliku prazninu."


  • "Kada je sve shvatio pao je u veliku i tešku depresiju. To je posve prirodno - rekoh - kada čovjek sve shvati uvijek pada u tešku depresiju."


  • "Poklonivši prirodu volanu, čovjek ima najviše izgleda da bude smrskan na iščavlanim pješačkim prijelazima. Taj je prostor uzak, jasno omeđen i momci za volanom mogu tačno gađati. A osim toga, tu je zeleno svjetlo kojim vas pokušavaju zajebati, ohrabrujući vas na prelaženje, pa vas namame u zamku. Ja prelazim uvijek na crveno."


Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: