Razlika između izmjena na stranici "Georg Wilhelm Friedrich Hegel"

m
*[[Theodor Adorno]]
**"Već je takozvana renesansa Hegela jednom knjigom Benedetto Crocea otpočela, prije pola stoljeća, sa obavezama da će cjepidlački odvojiti živo od mrtvog u Hegela.Obrnuto pitanje, šta savremenost znači pred Hegelom ni za časak se ne pokreće; nije li možda um do koga uobražavamo da smo stigli, nakon njegovog apsolutnog uma, uistinu daleko pao ispod Hegelovog, i prilagodio se pukom bivstvujućem čiju je težinu Hegelov um htio da pokrene na osnovu uma koji vlada u samom bivstvujućem..Nećemo li da se prvom riječju odbijemo od Hegela, onda se moramo, ma koliko svagda nedovoljno, suočiti sa pravom na istinitost njegove filozofije, umjesto da je pretresamo samo sa visine, te stoga odozdo." (''[[Tri studije o Hegelu]]'')
 
*[[Bernard Bourgeois]]
**"I tada će apsolutni trijumf mišljenja podjednako kadrog da se konstituiše u svojoj subjektivnosti kao i da u njoj konstituiše svoj objekt biti sasvim blizu. [[Hegel|Hegel]] će misliti samo biće u njegovoj cjelosnosti kao mišljenje sebe u filozofirajućem mišljenju."
[[Kategorija:Hegel|*]]
141

izmjena