Pascal
Autor
Jorge Luis Borges
esej
Originalni naziv
Datum izdavanja
1952. ("Druga istraživanja")  • "Demokrit je mislio da se u beskraju nalaze istovjetni svjetovi, u kojima istovjetni ljudi, bez varijacija, ispunjavaju istovjetne sudbine; Pascal (na kojega su, također, mogle utjecati drevne riječi Anaksagorine da je sve u svakoj stvari) uključio je u te slične svjetove nekoliko koji su jedni u drugima, tako da nema atoma u prostoru koji ne sadrži svemir ni svemira koji ne bi bio, također, atom. Logično je misliti (premda to ne kaže) da se vidio beskrajno umnožen u njima."
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom:


Djela Jorgea Luisa Borgesa
Abenhakan Bohari, mrtav u svom labirintu | Alef | Asterionova kuća | Averoesova potraga | B | Besmrtnik | Bilješka o 23. avgustu 1944. | Biografija Tadea Isidora Kursa (1829-1874) | Božije pismo | Coleridgeov cvijet | Čekanje | Čovjek na pragu | Deutches Requiem | Druga smrt | Dva kralja i dva labirinta | Emma Zunz | Everything and Nothing | Kafka i njegove pretače | Mrtvac | Pascalova kugla |Priča o ratniku i zatvorenici | Stvaralac | Teolozi | Zahir | Zid i knjige