Anaksagora

grčki filozof

Anaksagora (500 - 428 p.n.e.), grčki filozof i astronom
  • "Ako hoćeš da dugo sačuvaš plam svijetla moraš mu na vrijeme dodati ulja"


Drugi o Anaksagori

uredi
  • "...Anaksagora je prvi rekao da nous upravlja svijetom. Ali, tek je sada čovjek došao do spoznaje da misao treba da upravlja duhovnom zbiljom. Prema tome, bio je to divan izlaz Sunca. Svi su misaoni ljudi sudjelovali u slavljenju te epohe. Uzvišen je zanos vladao u ono vrijeme, entuzijazam duha prostrujao je svijetom, kao da je tek sad došlo do zbiljskog pomirenja božanskoga sa svijetom." - Hegel (Filozofija historije)