NesporazumCitatiUredi

  • Mahatma Gandhi
    • "Tri četvrtine svih nesvetosti i nesporazuma nestaće sa ovoga svijeta, kad se postavimo u položaj naših protivnika i shvatimo njihovo stanovište. Onda ćemo se ili odmah složiti sa njima ili ćemo o njima misliti sa više razumijevanja."


PosloviceUredi