La Perla je roman Bisere Boškailo

La Perla


  • "Una, tvoj život je sudbina ping-pong loptice koja mora igrati na dva polja da bi zadovoljila svoj smisao postojanja."


  • "..život je staza vijugava, glibava i prašnjava, ispreplitana između nebodera, provučena između šumskih kutaka, izgubljena preko brda i planina, visoravni i dolina, staza pustinjskim pijeskom prekrivena, u džungliskim njedrima sakrivena, u morskom kovitlacu utopljena." (str. 36.)


  • "Eto, recite vi meni, kako da napravim pjesnika od jedne patrijarhalne, a uz to nadprosječno moderne žene? A tek kako da sa takvom ženom izađem na kraj kada dobije titulu, ako mi čak ni sada, dok ispred vrata nauke stoji, ne dozvoljava da stvorim pjesmu." (str. 194)


Drugi o knjizi

uredi
  • Drugi, također značajan, domet ovog romana leži u osnovi, opet intelektualnog rakursa i najiskrenijeg saznanja, kako je i istočni i zapadni, i tradicionalni i moderni koncept društva, zapravo, jedno veliko nasilje nad ženom. To je, prije svega, nasilje nad njenim moralnim dignitetom, pa su i česti erotski pasaži u romanu, naročito oni strukturalni kao E-mail poruke, samo potvrda ponižavajućeg i neprihvatljivog svođenja žene na objekat manipulacije, ili ”materijala” koji se obrađuje, kako često rezonira jedan muški lik u romanu." (Alija Pirić)


  • "Ovaj roman ispisan neobuzdanom bujicom riječi dragocjen je kako za istočnoevropskog tako i za savremenog zapadnjačkog čitaoca. Tu se, naime, kroz lik glavne junakinje, mlade književnice koja nosi ime najljepše bosanske rijeke - Une Martinović i likove onih na koje ona u svom životu nailazi dijeleći sa njima sličnu sudbinu, u širokim pripovjedačkim zamasima otkriva upozoravajuća slika kako političkog i društvenog kraha zaostalog Istoka tako i opasnog oboljenja modernog Zapada." (Safet Sijarić)