Bisera Boškailo (Tutin, 9. januar 1965-), bosanskohercegovačka književnica i prevodilac  • "Una, tvoj život je sudbina ping-pong loptice koja mora igrati na dva polja da bi zadovoljila svoj smisao postojanja." (La Perla)


  • "..život je staza vijugava, glibava i prašnjava, ispreplitana između nebodera, provučena između šumskih kutaka, izgubljena preko brda i planina, visoravni i dolina, staza pustinjskim pijeskom prekrivena, u džungliskim njedrima sakrivena, u morskom kovitlacu utopljena." (La Perla)


  • "Eto, recite vi meni, kako da napravim pjesnika od jedne patrijarhalne, a uz to nadprosječno moderne žene? A tek kako da sa takvom ženom izađem na kraj kada dobije titulu, ako mi čak ni sada, dok ispred vrata nauke stoji, ne dozvoljava da stvorim pjesmu." (La Perla)


Wikipedia
Wikipedia