Jevrejske poslovice

spisak na Wikimediji


  • "Ako čovjek popije malo, dobar je kao ovca, ako popije malo više, postaje hrabar kao lav, ako prevrši mjeru, okrutan je kao tigar, a ako piće postane strast, nalik je svinji koja se valja po blatu, pa tako od sebe napravi i majmuna."
  • "Ako želite zaboraviti sve poslovne brige, obujte dva broja premale cipele"
  • "Bog nije mogao da bude na svakom mjestu, pa je zbog toga stvorio majke."
  • "Gdje vrag ne može sam - on tamo pošalje vino."
  • "Još dok je ljubav bila mlada, mogli smo sjediti na maču, danas nemamo mjesta na 60 lakata širokom divanu."
  • "Kad ječam napusti vrč, započinju svađe."
  • "Ne dolazi na čovjeka nijedno zlo koje drugima ne bi bilo olakšanje."
  • "Ne vjeruj ni u kakva čuda jer ona su nemoguća."
  • "Neka vas Bog čuva zlih žena, a dobrih se čuvajte sami."
  • "Od uspjeha do neuspjeha samo je jedan korak. Od neuspjeha do uspjeha vodi dugačak put."
  • "Svako je oblikovan od istog tijesta, ali nije pečen u istoj pećnici."
  • "Svaki krčmar voli pijanca, ali ne za svog zeta."
  • "Šutnja dobro pristaje mudrima , a još bolje glupima."
  • "Žali onoga koji nikoga ne voli, ali se čuvaj onoga koji voli svakog".