Islam

monoteistička religija koju je osnovao Muhammed u 7. vijeku koja se zasniva na učenjima Kur'ana i hadisa

CitatiUredi

 • Ahmet Didat
  • "Najveći neprijatelj Islama jeste musliman neznalica! Fanatičan je u svome neznanju, a svojim postupcima nakazi i kvari sliku Islama pa svijet misli da je (ono što on promovira) istinski Islam!"
 • Alija Izetbegović
  • "Svakako je zaključak o nespojivosti islama i neislamskih sistema. Nema mira ni koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija. Polažući pravo sam uređivati svoj svijet, islam razvidno isključuje pravo i mogućnost djelovanja bilo koje strane ideologije na svom području." (Islamska deklaracija)
 • Hegel
  • "U muhamedanizmu, ograničeno načelo Jevreja prošireno je u univerzalnost i tako prevaziđeno. Ovdje, o Bogu se ne misli, kao što čine azijati, kao o neposredno čulnom postojećem, već se poima kao jedna beskrajna uzvišena Sila izvan sveg mnoštva svijeta. Muhamedanizam je, stoga, u najstrožem smislu, religija uzvišenog." ("Filozofija duha")
  • "Predmet je muhamedanizma čisto intelektualan." ("Filozofija historije")
 • Jürgen Todenhöfer
  • "Postoji 45 islamskih zemalja (država) koje u zadnjih 200 godina nisu napali nijednu "Zapadnu" državu. Uvijek smo to bili mi, militarističke napade smo mi vršili. U krvavim Krstaškim ratovima, koloniziranju, u Prvom i Drugom svjetskom ratu, zastrašujuća masovna ubijanja od strane kineskih i sovjetskih komunista u Holokaustu - u svim ovim zločinima nisu učestvovali Muslimani. Kada pročitam da u Njemačkoj i pored ovoga 83% ljudi muslimane smatra fanaticima postaje jasno koliko mi malo znamo o islamskom svijetu. Fanatici se nalaze na Zapadu. Nigdje tako puno ljubaznosti i gostoprimstva nisam susreo kao u islamskome svijetu..."
 • Jusuf El-Karadavi
  • "Ljudi, međutim, rade na polju da'veta, a nemaju ni znanja ni iskustva i na taj način ne pridonose vjeri, nego joj samo zlo nanose. A među njima ima i onih koji su tu svoju slabosto pomiješali s ohološću i ismijavanju drugih. Ta manjkavost je uznapredovala, pa sam vidio među polupismenim i priučenim ljudima kako islam ograničavaju s četiri stvari: bradom na licu muškarca, nikabom na licu žene, odbacivanjem slikanja, čak i na papiru i zabranjivanjem muzike, čak i časnim prigodama i umjerenim riječima." ("Razumijevanje prioriteta")
 • Muhammad Ali
  • "Ja vjerujem u islam kao religiju. Vjerujem u Allaha i mir."
 • Mustafa Busuladžić
  • "Islam je prirodni protivnik i komunizma i fašističko-rasističkih shvatanja. Da bi se uklonila svaka propaganda, dolazila ona slijeva ili sdesna, muslimani moraju prije svega da se orijentiraju isključivo prema islamu i jačaju svoje duhovne veze. Prvi islamski kongres koji bude zasjedao treba da se pozabavi pitanjem strane propagande u islamskim zemljama i iznađe metode komunističko-fašistički utjecaj među muslimanima, a naručito omladinom i radničkim staležom." ("Muslimani u Evropi - izabrani spisi", Sejtarija, 1997.)
 • Mustafa Cerić
  • "Islam se često doživljava samo kao umjetnički dojam, kao ljepota kaligrafija, kao poetska mašta. Dakako, islam i to sadrži, ali plan islama je mnogo širi od umjetničke slike ili poetskog izraza. Islam ima plan da uređuje odnos prema Bogu kroz odnos ljudi prema sebi i prema drugim ljudima, a to je moguće postići kroz etičko-pravnu nauku islama. To znači da u islamu nema etike bez prava, niti prava bez etike. Ta dva aspekta islamske poruke ne mogu jedan bez drugoga." (Intervju za Oslobođenje, 9. januar 2006.])
 • Sulejman Bugari
  • "Ne smijemo biti neodgovorni i egoistični, nikako, a posebno ne u prezentaciji Islama. Islam nije samo naš! On je univerzalna ljepota, poslata svakom čovjeku na zemlji"
 • Vladislav Skarić
  • "19. vijek ne bi zatekao nijednog kršćanina, niti bi bilo ijedne crkve i manastira da je islam širen državnom silom." (u prvoj polovini 20. stoljeća, o prihvatanju islama na Balkanu)

Također pogledajteUredi

Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: