Jusuf El-Karadavi

Jusuf El-Karadavi (1926-?), egipatski pravnik i muftija. Poznatija djela: Razumijevanje prioriteta i dr.