• "Intelektualac je čovjek koji koristi više riječi no što je potrebno da objasni stvari koje ne razumije." - Dwight D. Eisenhower