Dwight D. Eisenhower

Dwight David "Ike" Eisenhower

Dvajt Ajzenhauer, američki general, političar i predsjednik
Rođenje
14. oktobar 1890.
Denison, SAD
Smrt
28. mart 1969.
Washington D.C., SAD


  • "Diplomatija je vještina govora kada se nema šta reći i šutnje kada se ima šta reći."
  • "Intelektualac je čovjek koji koristi više riječi no što je potrebno da objasni stvari koje ne razumije."
  • "Sudjelujući u pripremama bitaka, shvatio sam da su planovi beskorisni, ali da je planiranje nezamjenljivo."


Wikipedia
Wikipedia