Citati

uredi
 • Albert Camus
  • "Znam da velike historijske tragedije često fasciniraju ljude približavanjem užasa. Paralizovani, oni ne mogu srediti svoje misli da učine nešto već čekaju. Dok tako čekaju, jednog dana čudovište Gorgon ih proždere. Ali ja bih želio da vas ubijedim da čini mogu biti razbijene, da je to samo iluzija nemoći, da je snaga srca, inteligencije i hrabrosti dovoljna da zaustavi sudbinu i ponekad je preokrene."
 • Alberto Moravia
  • "Pisanje historije liči na servis za pranje rublja – ona se često otuda vraća prljavija nego što je bila."
 • Aleksandar Hemon
  • "O ratu treba govoriti historija. To što je moja situacija uvezana s kolektivnim iskustvom, dio je neke jave. Ali, moja slika je individualna. Nikoga ne predstavljam... Novinar treba govoriti istinu o životu, historičari trebaju govoriti istinu, političari također. A, pisac može maštati." (za Večernje novosti)
 • Alfred Rosenberg
  • "Historija i zadatak budućnosti ne znače više borbu klase protiv klase ili borbu crkvenih dogmi protiv crkvenih dogmi, nego borbu između krvi i krvi, rase i rase, naroda i naroda."
 • Bernard Shaw
  • "Šta će reći historija? Historija će, gospodine, lagati kao i obično."
 • C. P. Snow
  • "Kada razmišljaš o dugoj i mračnoj historiji čovječanstva, naći ćeš da je mnogo više groznih zločina počinjeno u ime poslušnosti nego što je ikada počinjeno u ime pobune."
 • Carlo Bini
  • "Historija je proročica koja je na iskrena pitanja uvjek davala isti odgovor: da niste potlačeni, bili biste tlačitelji."
 • Friedrich Ratzel
  • "Filozofija historije ljudske rase, dostojna svojega imena, mora započeti s nebesima te sići na zemlju, mora biti ispunjena s uvjerenjem da je čitavo postojanje jedno—jedinstveno shvaćanje utemeljeno od početka do kraja na jednom identičnom zakonu."
 • Haile Selassie
  • "Kroz historiju nepokretni su bili oni koji su mogli djelovati; ravnodušni oni koji su trebali više znati; nijem glas pravde kad je bio najvažniji; sve to omogućilo je zlu da pobjedi."
 • Hegel
  • "Historija ima tendenciju da se ponavlja: prvi puta kao tragedija, drugi puta kao farsa."
  • "Historija svijeta je napredovanje svijesti o slobodi."
  • "Ono čemu nas uči historija je da se iz historije nikad ništa nije naučilo. Zato se historija stalno ponavlja."
 • Jack Balkin
  • "[S]ukob može nastati između pravnih i historijskih sudova o istini. Historičari imaju određeni skup profesionanih konvencija o dobrom i lošem historijskom pisanju i dobrim i lošim argumentima. Ali ovi obziri mogu biti sukobljeni sa interesima pravnika koji su zainteresovani za pozivanje na historiju i historijske studija za svrhe pravnog argumenta. Historičari mogu željeti da usložnje stvari; pravnici ih mogu željeti pojednostaviti. Historičari bi mogli htjeti naći istinu u višestrukim trendovima i perspektivama; pravnici bi mogli željeti relativno jasan odgovor koji bi mogao biti prizvan da riješi pravno pitanje. Historičari bi se mogli opirati anahronizmima i maštovitim apstrakcijama; pravnici bi mogli prihvatiti obje stvari." (The Proliferation of Legal Truth)
 • Joseph Kanon
  • "Kada je eksplidirala prva atomska bomba, historija se zauvijek promijenila. Ja mislim, prema tom osjećaju da je na taj način otkriće holokausta utjecalo na moral čovječanstva - sve što smo mi mislili i znali o civilizovanom svijetu bilo je izgubljeno u vazduhu i mi smo morali da preispitamo naše pretpostavke." (za Vijesti)
 • Maya Angelou
  • "Bez obzira na svu bol koju izaziva, historija ne može biti poništena, ali ako joj se pristupi hrabro ne mora biti ponovljena."
I izlazaka, pogrešno vodi s ambicijama šaptavim
Vodi nas, sujetama nas vodi (...)" (Gerontion)
 • Voltaire
  • "Historija je samo spisak zločina i nesreća."
  • "Najfilozofskija strana historije je u tome što nas upoznaje sa ljudskom glupošću."

Poslovice

uredi