Heltai Jenő

mađarski književnik i novinar
Rođenje
11. august 1871.
Budimpešta, Mađarska
Smrt
3. septembar 1957.
Budimpešta, Mađarska
  • "Biti zloban znači osvetiti se unaprijed."
  • "Neko je rekao da je ljubav san. Po svoj prilici, to je onaj koji je tvrdio da snovima ne treba vjerovati."
  • "Nevolja je u tome što jednakost tražimo samo sa našim predpostavljenim."
  • "Sredi svoje misli, pa ćeš vidjeti da nemaš šta da sređuješ."
  • "Žena treba da zahvali bogu što njen muž ima mane. Muž bez mana je opasan posmatrač."


Wikipedia
Wikipedia