Ernest Hemingway

američki autor i novinar
Ernest Miller Hemingway

američki romanopisac i pisac kratkih priča
Rođenje
21. juli 1899.
Oak Park, SAD
Smrt
2. juli 1961.
Ketchum, SAD
  • "Čovjeku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči šutjeti."
  • "Kad se ljudi slažu sa mnom, uvijek imam osjećaj da sam negdje pogriješio."
  • "Mladost imamo da bismo činili gluposti, a starost da bismo žalili za tim glupostima."
  • "Mogu nas ponižavati, ali nas ne mogu poniziti."
  • "O moralu znam samo toliko da je moralno ono poslije čega se dobro osjećate, a nemoralno ono poslije čega se osjećate loše."
  • "Ružne žene ostare prije nego lijepe - one prelaze iz sjenke u tamu."Djela Ernesta Hemingwaya
Kome zvono zvoni | Starac i more | Sunce se ponovo rađa | Zbogom oružje


Wikipedia
Wikipedia