Don Kihot

Don Kihot
Autor
Miguel de Cervantes
Originalni naziv
Don Quixote de la Mancha
Datum izdavanja
1605.


  • "Kakvi divovi? zapita Sančo Pansa.
Oni što ih vidiš tamo, odgovori mu gospodar, oni sa rukama dugim, da ih gdjekoji imaju dugačke i dvije milje.
Ama pogledajte, na to će Sančo, ono što se vidi tamo nisu divovi, nego vjetrenjače, i što vam se na njima čini da su ruke, to su krila, koja vjetar okreće, te ondje ide žrvanj.
Vidi se sasvim, odgovori Don Kihot, da se ne razumiješ u pustolovinama; ono su divovi, a ako se bojiš, a ti se skloni na stranu i moli se Bogu dok ja budem otišao da se sa njima upustim u ljut, nejednak boj."
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: