Djela i dani

Dani i djela (Erga kai hmérai, oko 700.p.n.e.) je djelo grčkog epskog pjesnika Hesioda i sastoji se od 828 heksametara.

Pandorina kutija

  • "Ali ta žena skine sa posude poklopac velji
Pa ih pusti, a ljud'ma tad pribavi žalosne brige.
Pod nerazrušivim krovom, unutra ostade samo
Nada, posudi onoj pod otvorom, te ne izletje
Van, jer prije Pandora na posudu poklopac stavi
Egidonoša Zeus, oblačitelj, tako je htio."
Wikipedia