Anton Kasipović

novinar
Rođenje
?
  • "Bosna i Hercegovina ne može uspjeti na porazima jednih i pobjedama drugih. Redukovani na političke vizije uzdrmanog HDZ-a, za koje se iz pojedinih bošnjačkih krugova učestalo može čuti poređenje sa pješčanim satom koji bi u dogledno vrijeme mogao iscuriti, Hrvati rješenje traže i u još većem angažmanu crkve i premijera susjedne države." (Nezavisne novine, 17. januar 2006)
Wikipedia
Wikipedia