Andrija Kačić Miošić

Andrija Kačić Miošić
Rođenje17. 04. 1704.
Brist, Hrvatska
Smrt12. 12. 1760.
Zaostrog, Hrvatska
  • ":Kad si pjeva pjesme od junaka,
najveće si pjeva od Bošnjaka.
...i ostali bez broja junaci,
vitezovi starinom Bošnjaci..." ("Pisma najposlidnja od slavne Bosne")
  • "Probudi se, Bosno, zemljo slavna,kojano si zaspala odavna,ter mi kaži bosanske junake,na oružju vitezove jake, neka mogu i njih zapjevati, čast i diku slavnoj Bosni dati! Ali Bosna lipo odgovara, Milovana ter žestoko kara: “Jer si, brižan starče, poludio, putujući pamet izgubio? Kad si pjevâ pjesme od junakâ, najveće si pjevâ od Bošnjakâ." ("Razgovor ugodni naroda slovinskoga", 1730.)