Aleksandar Belić

Aleksandar Belić
srpski filolog, profesor i rektor, predsjednik SANU-a
Rođenje 13. 08. 1876.
Beograd, Srbija
Smrt 26. 02. 1960.
Beograd, Srbija
  • "Nema nikakve sumnje da je bosanski jezik, zajedno sa Vukovim hercegovačkim i Daničićevim vojvođanskim, narodna osnovica našeg književnog jezika." ("Bosanski jezik i stil", 1937)