• "Žene su mudre po nagonu, dok muškarcima treba svakojak nauk knjiški."