Šablon:Citat dana/12. august

"Knjiga je života uzvišeno štivo, ko se naš'o da je, kako treba, shvati? " ~ Safvet-beg Bašagić