Vladavina: Prije istjerivača đavola

Vladavina: Prije istjerivača đavola (Dominion: Prequel to the Exorcist, 2005.), film Paula Schredera.DijaloziUredi

  • Otac Francis: "Molitva, Merrine. U ovakvim vremenima samo to imamo."
Merrin: "Da. Kao da nemamo ništa, zar ne?"