• "Kao što željezo zahrđa ako se ne upotrebljava, a voda se pokvari i kad je zima sledi, tako se i ljudska sposobnost uništi bez vježbe." - Leonardo da Vinci