U zaštitu nacionalnog interesa

U zaštitu nacionalnog interesa
Autor
Hans Morgenthau
spis političke teorije
Originalni naziv
In Defence of National Interest
Datum izdavanja
1951.  • "[Z]apamti uvijek da nije politička nužnost, već također moralna dužnost za naciju da slijedi u svojim odnosima sa drugim nacijama jednu zvijezdu vodilju, jedan standard mišljenja, jedno pravilo za djelovanje: NACIONALNI INTERES."